*  HORNÍ NÁDRAŽÍ  *

Jak je vidět ze snímku Horní nádraží bylo mnohem rozsáhlejší.
Do Karlových Varů jezdil pravidelně i přímý vlak z Vídně. Při východu z nádraží
se návštěvníkům naskýtal neuvěřitelný a pohádkový pohled na údolí Karlových Varů.

*   *   *   *
KVĚTEN 1945
Karlovy Vary byly v době 2. světové války bombardovány celkem 3x:

12.9.1944 -
zasažen prostor jižně od dnešního Horního nádraží, okolí Chebského mostu na levém břehu řeky Ohře:
čtvrť Rybáře, centrum města u dnešní Tržnice, prostory před dnešním lázeňským hotelem Thermal.

17.4.1945
- zasaženo železniční Horní nádraží, odbočky východně a západně od nádraží, všechny tratě procházející
tímto horním nádražím byly po náletu přerušeny - na určené cíle však padlo pouze cca 1/4 bomb, proto
byl nálet zopakován o 2 dny později.
 
19.4.1945 -
bombardováno znovu Horní nádraží - zasaženy i sklady a nádražní budovy, na Dolním nádraží zasaženo
lokomotivní depo a dílny, zasaženy byly také obytné domy po obou březích řeky Ohře - po tomto náletu
byly železniční tratě zcela vyřazeny z provozu.
 


Nekvalitní snímky - přesto přesvědčivý dokument jak vypadala situace po náletu.
 
 
 

Američany bombardované nádraží 19.dubna 1945.
Nádraží dnes po 63 letech - 2008.


Přední budova byla odstraněna. Dnes - vstup na lávku.


Odklidily se trosky vagonů a zakrylo nástupiště.


Křižovatka Nádraží - Růž.vrch - Rybáře / bombardované domy /


Pohled na zástavbu po bombardovaných domech.


Vybombardované železničářské domy - Horní nádraží.
 


Domy dnes, v pozadí křižovatka Rybáře-Růž.vrch.
 

Mohutná puma prolétla domem až do přízemí a tam explodovala. Přízemí začalo hořet a zbytek budovy
se proměnil v obrovský komín, kterým šlehaly plameny k nebi. Nezůstaly ani okenní rámy.
Na snímcích dole jsou vybombardované domy které navazovaly na železničářské domy
a které tehdy lemovaly Nádražní ulici směrem k hornímu nádraží.
 


V pozadí domy Růžový vrch - vpravo lávka.


1945 - brigádníky vítala "Nádražácká kapela".
 

V pozadí původní stavba, vpředu nové přízemí 2005.
 


1945 - slavnostní nástup brigádníků.


2005 -  něco se přeci jen udělalo.


Dobrovolné brigády obyvatel na nádraží.  


V pozadí panelové domy Růžový vrch.


Provizorní odbavování na horním nádraží.
( DOPRAVNÍ KANCELÁŘ a ČEKÁRNA )

 
Horní nádraží bylo již v roce 1946 zprovozněno a v této době se bouraly
vybombardované domy na Růžovém vrchu.
 
 
Německé obyvatelstvo přechází přes cihly z odstřelených přilehlých budov.
Na snímcích je zachycena hlavní silnice směr na Jáchymov a Chomutov.

*   *   *   *
Nakonec jedna zajímavost která není všeobecně známá a dozvěděl jsem se ji od Karlovarského patriota,
pamětníka a člena Prvního revolučního národního výboru v K.Varech 1945 -
pana J.Kytýře.

Proč se dnes chodí do nádražní budovy po schodech nahoru přičemž dříve se z budov vycházelo přímo na plochu?
Pan Kytýř mi odpověděl: "Před nádražím byly během války pod plochou vybudovány rozsáhlé podzemní kryty
které byly v poválečných pozdějších letech odstraněny a tím vznikla tato prohlubeň."
 
*   *   *   *
V roce 2010 bylo po různých průtazích přeci jen rozhodnuto o výstavbě nové nádražní budovy.
Protože se zajímám o celou situaci v přípravě a projektu který byl představen,
obrátil jsem se písemně na některé subjekty zainteresované na realizaci a pokusil jsem se ještě
na poslední chvíli doporučit posunutí stavby budovy na místo kde původně stála hlavní budova.


Návštěvní kniha

http://www.fofifo.wz.cz/