Rok 2010
Horní nádraží v Karlových Varech dostane novou budovu.
 
Informaci o celé záležitosti jsem popsal Správě majetku ČD i hejtmanovi Karlovarského kraje p. J. Novotnému
a s celou záležitostí jsem skončil jednáním na Karlovarském magistrátu s Mgr. J. Klsákem.

Bylo by ještě možné nádražní budovu posunout napravo na původní místo,
kde kdysi stála hlavní budova a odkud byl výhled do údolí Karlových Varů?

Vyjádření které mi zaslal Ing. Konopásek z ČD /Regionální správa majetku Ústí nad Labem/:
Tato varianta byla diskutována na počátku řešení projektu a byla opuštěna z důvodů majetkoprávních.
Pozemek na tomto místě je ve vlastnictví Města K.Vary (vyřešení majetkových převodů, případného odkupu či směny
je záležitost dlouhodobá) a zároveň by se jednalo vzdálení polohy lávky od nové budovy.
 Dvoupodlažní objekt, jehož autorem je Ing. arch. Petr Franta.
Po najetí na  by se měl objevit "občanský" nově navrhovaný pohled na stavbu po posunutí.

Nevím zda není již pozdě celou věc řešit až nyní - ale naděje umírá poslední.
Jak říkal Švejk: "Nádraží se nehýbá" a tak by bylo škoda nepokusit se s ním ještě přeci jen pohnout. 
2010
Denně chodím okolo nádraží a představuji si tuto novou stavbu. Bude to další "obluda" v Karlových Varech. Čím více
se oddaluje zahájení stavby tím více si myslím, že by ani neměla být zahájena a mělo by se najít jiné stavební provedení.

Pohled jinam:
 
 
Už i taková velikost budovy se mi jeví zbytečná přesto by odpovídala historii Karlových Var více než jakákoliv "novodobá" stavba.
  

Z tisku Pohněte nádražím


Rok 2016 - na nádraží se vrátila litinová, kvalitně zrenovovaná konstrukce,
kam přibyly i nové lampy, které byly zhotoveny podle dobových obrázků.
Přesto je škoda, že příležitost, která se naskytla při rekonstrukci nádraží, se již nikdy nebude opakovat.
 


Najetím kurzorem na obrázek se představí příležitost, která se naskytla a již se nebude opakovat.

 

Navštivte stránky o Karlových Varech 1945
www.fofifo.wz.cz