Výstavba a rekonstrukce nového nádraží v Karlových Varech
Bourání staré budovy
a výstavba nové haly
Rozebrání litinové konstrukce
a odvoz k opravěVýstava podchodu
k nástupištímRealizace nové lávky
pro pěší

Navštivte stránky o Karlových Varech 1945
www.fofifo.wz.cz