Výstavba a rekonstrukce nového nádraží v Karlových Varech

 
Bourání staré budovy
a výstavba nové haly

 
Rozebrání litinové konstrukce
a odvoz k opravě

 Výstava podchodu
k nástupištím

 Realizace nové lávky
pro pěší

 


Navštivte stránky o Karlových Varech 1945
www.fofifo.wz.cz