Výstavba a rekonstrukce nového nádraží v Karlových Varech
2015 - 2018
Žádost z r.2010        Možné využití ve městě
Žádost z r. 2010 na umístění stavby         Návrh na možné využití konstrukce 

Fotodokumentace z realizace stavby


Bourání nádraží
Bourání staré budovy
a výstavba nové haly


Litinová konstrukce
Rozebrání konstrukce
a odvoz k opravě

Podchod na nádraží
Výstava podchodu
k nástupištím

Lávka pro pěší
Realizace nové lávky
pro pěší

Navštivte stránky o Karlových Varech 1945
www.fofifo.wz.cz