Americká armáda v Karlových Varech  Je třeba poznamenat, že Sudety byly 10.října 1938 připojeny k Velkoněmecké říši a Karlovy Vary
se tak staly součástí Německa. Zdejší Němci, kterých byla naprostá většina se stali občany Říše
a neměli nejmenšího důvodu někoho vítat.

5. května
Sovětský generál Antonov zamítl návrh Vrchního velitele spojeneckých vojsk v Evropě Eisenhowera
aby Američané postupovali dál na východ, protože "by mohlo dojít k záměně vojsk".
"Generál Eisenhower měl samozřejmě i vlastní instrukce nedostat se do konfliktu s Rusy,
neboť Američané spoléhali na budoucí podporu SSSR v boji s Japonskem. Kdyby byli věděli,
že válka s Japonskem skončí jen pár měsíců po porážce Německa, možná by jednali jinak..."
Eisenhower souhlasil generálem Antonovem a nařídil že se za žádných okolností nesmí překročit linie
 K.Vary - Plzeň - Č.Budějovice.

Postup Američanů však nebyl příliš rychlý. Jednak bylo americké velení pod drobnohledem tisku a proto
si nemohlo dovolit vysoké ztráty. Dalším důvodem byl místy tuhý odpor ze strany vojáků wehrmachtu a zvláště
pak Waffen-SS.
Ještě než však stačily jednotky dospět do K.Varů byla 7.května 1945 podepsána kapitulace
a zastavena veškerá bojová činnost a veškerý postup. Úkolem Amerických vojáků 9.obrněné divize v prostoru
Karlových Varů poté bylo navázat bezkonfliktní styk s prvosledovými jednotkami Rudé armády. K prvnímu styku
s ruskými vojáky došlo ve čtvrtek 11.května kdy se předsunutý průzkum US Army setkal s kolonou prvních do Varů
přijíždějících vojáků Rudé armády a to nad Karlovými Vary na Hůrkách což svědčí o tom že do města již tento den
vstoupilo několik vojáků Americké armády i když se již v té době nebojovalo a Karlovy Vary opouštěly kolony
německých vojáků. Je prokázáno že se již 3. a 7.5. ve městě pohybovalo několik amerických vojáků.
                                                                       
DUBEN 1945
   Koncem dubna 1945 provedla tzv. Kampfgruppe karlovarského gestapa kterou vedl Kurt Schulze
na starém židovském hřbitově popravu amerického kapitána Baileye a dalších sedmnácti amerických
zajatých vojáků. Gestapo zastřelené vojáky zbavilo uniforem, identifikačních štítků a holé mrtvoly vhodilo
do hromadného hrobu obětí jednoho z pochodů smrti vězňů koncentračního tábora. Poválečné pátrání
zvláštní americké skupiny pro vyšetřování válečných zločinů však do tohoto zločinu nepřineslo mnoho
světla a především se nepodařilo dopadnout Schulzeho a další vrahy amerických vojáků.


Pohled na zadní část budovy karlovarského "Gestapa" a cestu na hřbitov.


KVĚTEN 1945

Čtvrtek 3.května 1945
Již tento den projeli Karlovými Vary dva američtí průzkumníci
kteří se vraceli z průzkumu zpět na
americké linie do Chebu.

Jedním z této dvojice byl kpt. Arhur J. Hill
 /na snímku z Plzně/.

Úterý 8.května 1945
Kapitán Cecil E.Roberts s dvěma důstojníky byli vysláni
z velitelství v Lokti do Karlových Varů aby zde přijali kapitulaci
od velícího generála něm.armádního sboru.

Kpt. C.E.Roberts 

Dne 7. května 1945 v Remeši, ve 02:41 byla podepsána kapitulace Německa.

Německé vrchní velení okamžitě vydá rozkazy všem německým vojenským, námořním a leteckým úřadům
a všem ozbrojeným silám pod německou kontrolou, aby zastavily vojenské akce ve 23:01 hodin středoevropského času
dne 8. května a zůstaly v pozicích, které budou v ten okamžik zaujímat.
 

 
Úterý 8.května 1945
Tento den odpoledne se v K.Varech dva američtí důstojníci
/poručík Eugen Fodor, sgt.Kurt Taub - řidič vozu Nathan Shapiro/
zúčastnili jednání ČNV se starostou dr.Krämerem a všech něm. funkcionářů a pomohli svou
přítomností při převzetí správy města do českých rukou a poté pokračovali v cestě do bojující Prahy.
 
    
Na snímcích sgt. OSS Kurt Taub který sehrál 8.5.45 významnou roli při převzetí správy města
K.Vary do českých rukou, ale pak i v pokusu o pomoc bojující Praze, kdy členové pražského
vrcholného Českého orgánu měli možnost poprvé mluvit s americkými vojáky.


8.května 1945 zastavuje americká hlídka nad Loktem vozidlo s bílým praporem.
Ve voze sedí tři osoby z nichž jedna je vůdce sudetských Němců Konrád Henlein.
Henlein musí přesednout a je americkou hlídkou odvezen na posádkové velitelství v Lokti.
V noci je pak převezen do Chebu k výslechu a následujícího dne 9.května je na nákladním autě
převezen do Plzně, kde v noci na 10. května spáchal sebevraždu - přeřezal si žíly na zápěstí skly z brýlí.
 

Středa 9.května 1945
Jednal v provizorní kanceláři ČNV v K.Varech americký důstojník,
velitel 14. tank.praporu pplk.L.E.Engeman.
Sdělil tehdy že žádal plk.Harrolda aby mohl vstoupit do K.Varů
dříve než dorazí Rusové.
Bohužel bylo nutno dodržet nařízení štábu gen.Pattona.


Pplk.L.E.Engeman

  
9. května se v hotelu Richmond na pozvání ČNV
uskutečnil večírek na oslavu konce války, které se zúčastnilo
50 amerických vojáků a 9 důstojníků
z Loketského velitelství.
Možná to jsou vojáci unavení po oslavě
v hotelu Richmond u bývalého "Výstaviště" v dnešních Dvořákových sadech. 
Středa 9.května 1945
Nastal na Karlovarsku zvýšený pohyb ustupující německé armády, prchajícího obyvatelstva a všech kteří
se nechtěli dostat do rukou blížící se Rudé armády. Americké průzkumné družstvo usměrňovalo pohyb.
 
  
Ve Dvorech byl zastaven ústup německé armády přes Karlovy Vary směrem na západ.
Silnice na Cheb musí zůstat volná a průjezdná a nesmí být zatarasena německými armádními konvoji.
Německé jednotky pak zvolily ústup přes Rybáře a Růžový vrch směr Jáchymov a Nejdek.
Na snímcích zastavený ústup ve Dvorech.


  Kam zmizela z Karlovarska Německá armáda ?  

  

Interaktivní mapa pohybu armád 
z webu Min.obrany České republiky

  


 
Čtvrtek 10.května 1945
den před příjezdem Rudé armády do Karlových Varů.
10.května očekávají obyvatelé Karlových Varů že do města vstoupí Americké jednotky
jejichž část již stála u mostku přez Rolavu na dnešním "Rozcestí"
To se však nestalo a místo toho byla na Rybářské straně Chebského mostu
až následující dny umístěna Americká hlídka.
  
Foto první skupiny Amerických vojáků. Jedná se o záběr z rozcestí "u Koníčka" z 8 - 9.5.1945.
Americký tank stál před prvním domem vlevo,
téměř na mostku přes Rolavu. /2004/
 


Pátek 11.května 1945Americký seržant českých prarodičů Paul Bouda
s veliteli RA na Hůrkách u K.Varů před tím
než vojáci Rudé armády vstoupili do K.Varů.


 

 
Fotografie
vpravo pořízená reportérem
Fo-Fi-Fo v K.Varech
v prvních dnech setkání armád.


       

       
Místo: most u hlavní pošty - v pozadí nábř. Jana Palacha

Po příchodu Rudé armády do Karlových Varů byla mezi armádami
ujednána dohoda o zřízení bodu"Chebský most" a výměně zajatců.


červená - Demarkační čára z 5.5.1945
Zelená - stav 10.5.1945 / fialová - konečný stav po 23.5.45


Voj.Alvin Hollenberg s dvojicí ruských vojáků na
Chebském mostě
v době mezi 10.- 23.5.1945


 
Středa 23.května

americké hlídky opouští Chebský most a stahují se do prostoru Lokte - Jalový Dvůr.
Podle pamětníků byla v Jalovém Dvoře závora s am. hlídkou, ruská hlídka se pak nacházela v prostoru obce Hory,
mezi těmito hlídkami byla neutrální zóna.
Mapa zde

  S podrobnějšími i fotografickými materiály na téma"Karlovarsko" se lze seznámit v publikaci  
Jindřicha Marka "Šeříkový sólokapr" ze které jsou použity vybrané materiály.


 

Pondělí 28.května 1945
Snímky z intimní oslavy v místnostech pro st. správu na Krajském výboru.
/ Dětská poliklinika K.V./
Major Margolis  /v brýlích/  s doprovodem.Major MARGOLIS
Američané se nezabývali jen vojenskými otázkami a již v květnu 1945 myslí mjr.Margolis na dobrý obchod a nabízí Karlovarským
směnný obchod mezi továrnou Rosenthal v Selbu v Bavorsku, která by potřebovala sokolovské uhlí a která by byla ochotna
zprostředkovat dodání gipsu našim porcelánkám z Duryňska. A brzy na to přichází tento Američan s dalším návrhem, získat
zastoupení porcelánky Epiag pro Ameriku. Nabídl uzavření dohody s milionovým obratem v dolarech, který by zaručil na dlouhou
řadu let. Zdůraznil také, že je dostatečně kapitálově silný a jeho společník má za sebou Bank of Commerce in America.

/ Sborník k dějinám dělnického hnutí a KSČ na Karlovarsku 1978 - str.201./

/Podle dostupných dokumentů měl mjr.Margolis na starosti zásobování nebo hospodářské záležitosti/
 

Pondělí 28.května 1945
byla v místech dnešního náměstí Dr.Horákové slavnostní vzpomínka
narozenin presidenta dr.Edvarda Beneše, pozvána byla i Americká strana - vojáci a velitelé.

                   
Krojovaná děvčata ale i Karlovaráci tehdy viděli americké černochy poprvé na vlastní oči.
Na Bradleyho otázku: "Proč chce každý muž z 3. armády osvobodit Československo?"
Generál Patton odpověděl: "Češi jsou našimi spojenci a jejich ženy jsou současně mimo zákaz o sbratřování se
s místním obyvatelstvem, jak to platilo v Německu. A proto hurá do Československa a ke sbratřování!"
 


Červenec 1945
                                 
 V červenci se konala v GH Pupp - Parhotelu porada představitelů oblastních posádek - Ruské a Americké.
Před Parkhotelem vozidla Am. delegace a velitel XXII sboru US Army  Generál Ernest N. Harmon.


Často slýchávám otázku:
Pravá nebo levá strana Ohře ?
Na kraji mostu do Rybář stála Americká hlídka /10. - 23.5.1945/ z čehož
vznikla v dalších letech domněnka že Američanům patřila levá strana Ohře a Rusům pravá
nebo
že by to snad byla pravá a levá strana Teplé ?
Tak to bylo, protože hlavní vojska se dostala až na linii
    NEJDEK - JALOVÝ DVŮR - HOR.SLAVKOV -  BEČOV . . . .
( hlídky Američanů na kopci v Teplé měli v dohledu ruské hlídky na kopci u Stanovic, v Bečově byly am.hlídky).
Americká vojska pronikla podle pamětníků až k Březovské přehradě a kopírovali silnici do Bečova.

Obecně lze říci, že docházelo k upravování linie podle daných podmínek v tom kterém místě,
a podle síly jednotky která v těch místech právě operovala.Američané v Lokti  -  7. května 1945

  
Americké tanky se vrací od Karlových Varů do Lokte.
 
  
V Lokti na náměstí.


 V hotelu "Bílý kůň" v Lokti
bylovelitelství obsazovacích jednotek.


 Jalový Dvůr - zde byla umístěna
závora s americkou hlídkou.
Tudy vedla hlavní silnice K.Vary-Loket- Cheb.


 V nádražní budově v Lokti
sídlila americká výzvědná
služba CIC.


Dok.snímky z velitelství americké armády v Lokti.

Pondělí 7. května 1945

Gen.G.Taylor s tlumočníkem přijímají kapitulaci
jednotek od generála Fritze Bennickeho.

Úterý 8. května 1945

Zleva: mjr.R.Wich, plk T.Harrold, brgen.G.Taylor
a kapitulující generál Herbert Osterkamp.


Pakliže Američané umístili na Chebský most 10. května hlídky
a v zádech měli podporu tankové roty, proč neobsadily celé město ?

V pondělí 7.května podepsána kapitulace - zastaven postup jednotek
a do středy 9.května : ukončení válečných operací,
nebo v celé věci hrála důležitou roli i dohoda s Američany
 o pomoci Rudé armády - proti Japonsku - v Mandžusku ?
Podle dnes dostupných dokumentů, mělo Mz a obrany ve Washingtonu strach z vylodění na
japonských ostrovech a čekala pomoc od milionové Rudé armády. Proto se nechtěla s Moskvou o nic přít.

Přesto, jaký jiný dějinný význam by to mělo než krásnou vzpomínku na tu dobu.

Pro Američany bylo v další době nesmírně důležité,
aby se Rusko skutečně zapojilo do operací proti Japonsku


Pomník americkým vojákům u karlovarského hotelu Thermal.
Pomníček byl odhalen 26. dubna 1990.

Text na pomníčku:
"Americkým vojákům 1.pěší divize a 9.obrněné divize 5.sboru občané Karlových Varů 5.5.1945."

Pomníček, jako vzpomínka na americkou armádu byl iniciován karlovarským patriotem Zdeňkem Hybešem.
Okolo instalace a textu na pomníčku vznikaly vždy v době výročí a oslav osvobození diskuze a dohady.

 O co se jedná v diskuzích okolo pomníčku ?
Z pojednání "Pokus o rekonstrukci" od Milana Augustina.

        Článek z posledního vydání MF DNES z 27. dubna 2005.      

  Vyjádření zúčastněných stran - Z.Hybeše a M. Augustina.
 
Soukromý názor tvůrce těchto stránek.

Generál G.S.Patton
Jeho 3.armáda, které za druhé světové války velel, osvobodila západní Čechy.
Patton tehdy veřejně zastával názor, že Spojené státy mají ve válce pokračovat a to právě proti Sovětskému svazu
a porazit jej zrovna teď. Politická vůle a dohody však byly jiné a jeho názory jej připravily o post velitele 3. armády,
která osvobodila západní Čechy. Stal se guvernérem Bavorska a necelý měsíc po svých šedesátých narozeninách,
9. prosince 1945 je generál Patton těžce zraněn při autonehodě poblíž německého Mannheimu a o dvanáct dní
později umírá na pooperační komplikace v nemocnici v Heidelbergu.
Pochován je na americkém vojenském hřbitově v Lucembursku.

Nakonec se podívejme na hodnostní rozlišení v Americké armádě od nejvyššího k nižšímu,
která navštívila západočeský okruh.
Nedělám si nárok na naprostou přesnost avšak skutečnosti to odpovídá.


5TH CORPS

                                                     
1ST INFANTRY DIVISION                                                                                         9TH ARMORED DIVISION

        
 
              

 
Nedávno jsem dostal dotaz, proč je na stránkách tak málo fotografií amerických vojáků v Karlových Varech?
"Po zatčení reportéra v padesátých letech mu byl zabaven fotodokumentační archiv a veškeré fotografie
týkající se americké armády mu byly zabaveny a zmizely neznámo kam."

* Rudá armáda v Karlových Varech *
 
Návštěvní kniha

Použité materiály: z knihy J.Marka - "Šeříkový sólokapr"
a studie "Z pláže Omaha do Karlových Varů"
Historický sborník Karlovarska VIII
Osudové okamžiky Československa /s.186/
Pamětníci, tisk z r.1945 a soukromý archiv

 

2005 Veškerá práva