Rudá armáda v Karlových Varech
 


 
Příjezdem Rudé armády do Karlových Varů dne 11. května 1945
skončilo velmi zvláštní šestileté období karlovarských dějin. Ale nejen to, zanikly tu vlastně i několikasetleté
dějiny karlovarských Němců, kteří v lázeňském městě žili z generace na generaci a vtiskly mu jeho jedinečný
a neopakovatelný ráz. Zanedlouho budou dekretem presidenta republiky zbaveni státního občanství,
bude jim zkonfiskován majetek a během dvou let odsunů po nich v Karlových Varech nezbude ani památky.
Jen oprýskané fasády budov později odhalí, kde z nich kdo bydlel a jakou provozoval živnost.

Text: Milan Augustin - Konec 2.sv.války v K.Varech 
   "Pokus o rekonstrukci".

 Pátek 11.května 1945

Autentické foto karlovarského reportéra Jardy Houfa - první skupiny vojáků "pěšáků" s veliteli v K.Varech.
První vojáci Rudé armády dorazily do K.Varů opravdu pěšky nebo s koňskými povozy v časných ranních hodinách.
Byl to průzkumný oddíl. V 10 hodin dopoledne je pak následovaly další jednotky plukovníka Burlakova,
ubytovaly se po celém městě a zřídily štáb v hotelu Richmond a velitelství v hotelu Central.
Mnoho hotelových objektů a galerií se stalo v další době stájemi pro koně.

  * Válka skončila v K.Varech 12. května - možná až 14. května. * 
Podle slov pamětníků, doba "válečných kořistí" se protáhla až na 3 dny
.

 


  11.5. ráno Rudá armáda obsazuje Karlovy Vary.


Úsek pochodu dnes
/v pozadí cesta k bazénům Thermál/.


Okamžitě po příjezdu dalších jednotek byl v poledních hodinách
v parku před Lázněmi V. narychlo pohřben první z 8 ruských vojáků,
který podlehl zraněním
z posledních dnů bojů.


Dnešní pohled na park před Lázněmi V.


Pohřbívání rudoarmějce v parku bylo rychlé a neoficiální
o čemž svědčí i lopaty opřené o stromy.
 


Místo kde v roce 1945 byl narychlo pohřben
první ruský voják je označeno kroužkem.


Pohřbívání vojáka, se odehrálo bez oficialit na které jsme byli zvyklí v pozdější době.
Strach, převážně německého obyvatelstva z ruských vojsk byl zřejmý a situace prvních dnů byla nejistá.
Podle nepodložených informací žilo v té době v K.Varech jen 100
- 200 Čechů.

Vpravo: Pohled na místo hrobu z jiné stranyV 17:00 kontaktují Američané velitele 121.gardové divize pluku RA - L.D.Červonije
a dojednávají výměnu spojeneckých zajatců na sobotu 12.května v čase 14.00 - 20.00.
Předání se uskuteční na Chebském mostě kde budou zřízeny telefony s tlumočníky.
 
     
Místo: Nad kinem ČAS - v pozadí nahoře Skleněný palác.

*      *     *     *     *
 Sobota 12.května 1945
První ruský vojenský velitel v K.Varech - L.D.Červonij
nechal sezvat do Karlovarského divadla obyvatele německé národnosti, ke kterým provedl projev asi v tomto znění:
>> Milí němečtí přátelé. Rudá armáda Vás přišla osvobodit,
jste volní a od zítřka nebude třeba lístků na potraviny. . . . . . .
<<
...hned následující den jsme jeli na hl.komandaturu do Prahy, vzpomíná Jaromír Kytýř, účastník projevu a člen Rev.nár.výboru...
. . . .a po jeho "nepovedeném" projevu ke shromážděným německým obyvatelům byl nahrazen generálmajorem Orlovem.

Druhý velitel ruských vojsk na Karlovarsku - generálmajor Orlov.

       
Generálmjr. Orlov a vila Titania kde bydlel.  >> Maršál S.I.Koněv navštívil Karlovy Vary v květnu ale až v roce 1946 << 
         
         

Dne 20.června 1945 

        
Gmjr. Orlov s ženou a dcerou v zahradě vily v ul.Krále Jiřího
kde bydlel. Vlevo mpř.OSK Javornický, stř. př.OSK Fr.Bušta,
vpravo s páskou Láďa Šrámek-překladatel.


               
 Gmjr. Orlov s rodinou a ochrankou              
při prohlídce K.Varů před PARK HOTELEM RICHMOND.            

Uprostřed př.OSK Fr.Bušta.            

Koncem války byl v hotelu Richmond štáb             
"bílého" generála Vlasova který zde měl i svatbu.             


PARK HOTEL - RICHMOND
 Zajímavost

Gmjr. Orlov s rodinou před hotelem Richmond
kde se krátce před příchodem Rudé armády do Karlových Varů odehrála zajímavá událost:

 

Článek Generál Vlasov oslavovaný i nenáviděný

              
Láďa Šrámek - tehdy překladatel, s gen. Orlovem, a když předává ruským vojákům fotografie které šly "na dračku"
a fotí se s ruským hrdinou v místech před kinem ČAS. Tehdejší výraz pro ruské vojáky byl "Krasnoarmějci".

         
V pozadí škola /dnes nábř.J.Palacha/ a v parku před Lázněmi V. a FoFiFo a patnáctiletým rudoarmějcem.

Dne 8.července 1945
se v hotelu Pupp konala porada představitelů oblastních posádek Ruské a Americké.
Po skončení porady proběhla přehlídka československé, ruské a americké armády.
Před hotelem PUPP koncertovala hudba Rudé armády byly zde nastoupeny i ruské čestné oddíly.

     
Vozidla Am. delegace s generálem Ernestem N. Harmondem, velitelem XXII. sboru US Army před Parkhotelem.


DVORY - pozdější kasárna - dnes tu sídlí Krajský úřad a Krajská knihovna

 
Vojska RA bydlící a cvičící v prostorách Dvorských kasáren ll. - /dnes Krajský úřad/.
Pozn.: Po obsazení pohraničí německou armádou v říjnu 1938 řada bloků kasáren sloužila jako armádní sklady.
Ve Dvorech (tehdy Meierhöfenu) byl dislokován 72.Infanterie Ersatz Bataillon, byl doplňovací jednotkou pro 46. Infanterie–Division.
V poválečné podobě byly kasárna shromaždištěm pro odsun místních Němců kteří zde čekali na transport.

Dne 18.července 1945

Setkání velitelů posádek oblasti Karlovy Vary.
V civilu:
uprostřed mpř.OSK Oldřich Javornický, druhý zprava Jindřich Houkal.

Dne 19.srpna 1945


19.srpna byl položen základní kámen pomníku všem padlým vojákům Rudé armády v parčíku na druhé straně řeky.
K umístění pamětních desek byl využit již zde stojící
 památník padlým německým hrdinům z 1.světové války
 /v pozadí/.

V místě tehdejšího parčíku kde byly v roce 1945
odhaleny pamětní desky je dnes betonová vodní kaskáda.
Čtyřhranný obelisk před kterým byly tehdy pronášeny
projevy byl použit při instalaci pomníku ve Smetanových
sadech v roce 1951.

V místě tehdejšího parčíku kde byly v roce 1945 odhaleny pamětní desky je dnes
betonová vodní kaskáda. Čtyřhranný obelisk před kterým byly tehdy pronášeny projevy
byl použit při instalaci pomníku ve Smetanových sadech v roce 1951.

 Projevy pronesl ministr Nosek (vlevo) a podplk. Leontěv.
Z parčíku byly později desky přemístěny na Karlovarský hřbitov.

Převzato z tiskových pramenů té doby :
"Své poslední padlé či po zranění zemřelé hrdiny, kteří položili své životy za osvobození naší vlasti,
pochovali ve stínu lip v parku proti hlavní poště.  Dne 30. května 1945 byl pohřben poslední ze sedmi hrdinů."
5. září 1945 byly ostatky exhumovány a přeneseny na Drahovický hřbitov.

Karlovarský hřbitov dnes.

  *     *     *     *    
Osvětlení pomníku "Padlým hrdinům" v tehdejším parčíku

Místo vpravo před topoly, kam byly umístěny desky padlým ruským vojákům v r. 1945
 bylo původně německým pomníkem "Padlým hrdinům z 1.světové války".
Zřejmě se pomník měl stát i pomníkem pro padlé německé vojáky z 2.sv.války, čehož se však nedočkal.
Dnes - před hotelem Thermal - v místech topolů stojí již jen jeden poslední topol - snad symbolický.
Pomník byl postaven v roce 1937.
 
Dne 15.listopadu 1945
Karlovarsko se loučí s osvoboditeli.
Rudá armáda které je zapotřebí na zapojení do operací proti Japonsku k obraně světové bezpečnosti a míru,
opouští po 6ti měsících v Karlovy Vary.
Oficiální rozloučení se konalo 10.listopadu v hotelu PUPP.

Karlovarští občané se rozloučili s Rudou armádou na slavnostní přehlídce před hlavní poštou.

     
Přítomen byl i generál Hobza který se s generálem Trofimovem rozloučil polibkem


Ve voze sedí generál Trofimov se svým pobočníkem.
Zleva stojí : překladatel, mpř.OSK.O.Javornický, První.předs.ONV Boh. Nebáznivý.
Překladatel vlevo stojící, překládal tehdy známý projev L.D.Červonije
k německému obyvatelstvu v Karlovarském divadle.

/ Snímek z prostorů dnešního dvora vedle kina Čas /.
 

V listopadu 1945, kdy se jednotky stahují z republiky si v jednom hlášení autor zprávy postesknul že z míst, kde byli
 vojáci RA ubytováni, zmizelo veškeré vnitřní vybavení jako klubovky, koberce, pohovky atd. To co nemohli odnést,
bylo většinou zničeno. Docházelo i krabování. Místopředseda Místní spr. Komise v Jenišově uvádí že Jenišov je eldorádem
rabujících vojáků. Kromě Jenišova byly podobnými výstřelky postiženi v Doubí a Tašovice.
Situace došla tak daleko, že zdejší české obyvatelstvo hrozilo vystěhováním.
 

Pomník Rudé armádě na karlovarském hřbitově.

Dnes si jen pamětníci dokáží představit náladu obyvatel v roce 1945 kdy skončila válka
a do měst vstupovala Rudá armáda. Vzpomínkou na tu dobu byl i později u hlavní pošty odhalený pomník
se svou historií, kdy pro generaci "pětačtyřicátníků" má jiný význam než pro generaci "osmašedesátníků".
Socha je dnes také umístěna na Karlovarském hřbitově.
   
Nutno však poznamenat že socha na hřbitově je kopií té původní.Pěchotní vojsko.
          

staršina             rtn               ppor              kpt               mjr              pplk           genmjr       glmarsal      marsal  


Směr postupu vojsk.
 


Ještě než opustíme tuto stránku,
klikněte zde
kdo má zájem se dozvědět o rudých praporech které se objevily ve městě ?

Nedávno jsem dostal dotaz, proč je na stránkách více fotografií ruských vojáků?
"Po zatčení reportéra v padesátých letech mu byl zabaven fotodokumentační archiv ale veškeré fotografie
týkající se Rudé armády mu nebyly zabaveny, krom toho - Rudá armáda působila v K.Varech půl roku."


* Americká armáda v Karlových Varech *

Návštěvní kniha


Podrobnější informace :

- Pokus o rekonstrukci konce 2 svět.války od M.Augustina -
- Historický sborník Karlovarska Vlll -
Publikace možno zakoupit v obch. Kniha u Tržnice
Pamětníci, tisk z r.1945 a soukromý archiv

Jste na stránkách: www.fofifo.wz.cz
Vybrané dobové fotografie © orig.Fo-Fi-Fo.