5TH CORPS

                

1ST INFANTRY DIVISION                     Pomníček byl odhalen 26. dubna 1990                  9TH ARMORED DIVISION

  
Každý jeden balónek nesl Americkou vlajku se jmény amerických vojáků kteří padli v tomto kraji.
  
  
Americká velvyslankyně v Československu paní Shirley Temple Black přijíždí do Karlových Varů
odhalit po 45 letech po skončení II.světové války pomníček Americkým vojákům.
Přivítal ji Zdeněk Hybeš - hlavní iniciátor v celé záležitosti okolo instalace a odhalení pomníčku.

  
Přestože byl pomníček označen znakem >OF< Karlovarské OF nemělo v celé záležitosti nějaký význam
ani žádnou iniciativu, pouze využilo možnosti ke svému zviditelnění.
/V šedém obleku Jindra Konečný./
 
/Občanské Fórum bylo v té době vedoucí politickou iniciativou/
  
Americká velvyslankyně v Československu Shirley Temple Black spolu s Květou Hybešovou odhaluje pomník.
     
Pomníček americké armádě v Karlových Varech byl vytvořen a instalován zcela
zásluhou rodiny Zdeňka Hybeše která do celé akce vložila své finanční prostředky.
 
Na fotografiích je rodina Hybešů spolu s velvyslankyní USA a jejím doprovodem.

Americkou vlajku zavěšenou na stožáru v pozadí musel Zdeněk Hybeš dodat z vlastního archivu.
 
  
Vypuštění balónků s praporky uzavřelo tuto jedinečnou akci.
Shirley Temple Blacková zemřela 10.2.2014 -
/Po téměř 24 letech od její návštěvy v K.Varech./

Zdeněk Hybeš si až do konce svého života bude vybavovat atmosféru té chvíle, která byla pro každého
z přítomných nezapomenutelná. Dále vzpomíná:
"Měl jsem jako všichni obrovskou radost, ale současně i strach. Byl jsem tehdy pověřen dbát o bezpečnost
vzácného hosta a v případě, že se něco stane, povalit paní velvyslankyni na zem a chránit ji vlastním tělem.
To jsem si jako bodyguard amatér nedovedl představit a ulevilo se mi, když se nic nestalo a celá slavnost skončila."

                   
"Americkým vojákům 1.pěší divize a 9.obrněné divize 5.sboru občané Karlových Varů 5.5.1945."

   Zajímáte se o historii okolo vzniku pomníčku ?  
   Poškození pomníčku Karlovarskými vandaly  
 
 
Návštěvní kniha