Kam se poděla Německá armáda ? 
 
Na konci války se v prostoru Karlovarska nacházela především 7.německá armáda generála Hanse von Obstfeldera,
která do českého prostoru ustoupila od Rýna a počátkem května 1945 přešla do podřízenosti skupiny armád Mitte.
Dále se na Karlovarsku nacházely i části ustupující 4.tankové a 17.armády ustupující ze severovýchodu.
Jednotky 7.německé armády kapitulovaly mezi 5.- 8. květnem 1945 do rukou Američanů a skupiny německých
vojáků i civilistů se snažili dostat za jejich linie i po podepsání kapitulace. Američané však tyto skupiny odmítaly
většinou z důvodu problematiky jejich zásobování. Cesta těchto jednotek, vojáků a utečenců po podepsání kapitulace
pak pravděpodobně směřovaly do Saska ale tyto pohyby byly vzhledem k naprostému rozložení německých vojsk prováděny
individuálně na vlastní pěst a jsou prakticky nedohledatelné v oficiálních záznamech, většina těchto pokusů následně končila
v sovětském zajetí. Zdrojem rekonstrukce pohybu částí jednotlivých útvarů mohou být například i identifikační známky
nalezené amatérskými archeology.
( Navštivte např. www.detektorweb.cz ).

 8. - 11. květen 1945Odevzdání zbraní   Odevzdání zbraní
Dlouhé zbraně a munice byly povinně odevzdávány v prostoru promenády v Zítkově kolonádě kde byly
házeny na hromadu mezi sloupoví. Na kraji Chebského mostu při výjezdu z Karlových Varů do Rybář
byly odebírány policejním pověřencem krátké zbraně a vhazovány do beden na kraji mostu. Poté byly
uloženy v Hudební škole ve Šmeralově ulici. V roce 1948 byly opět využity Lidovými milicemi.
 
  
9.května vyvrcholil zmatek v ústupu armády a utečenců kteří chtěli postupovat směrem na Cheb.
Na linii Tuhnice - Dvory - Jenišov byla vojska zastavena a další ústup byl zastaven příkazem Amerického velení.
Vojska pak obrátila svou pozornost na ústup směrem který byl ještě volný - na Nejdek, Abertamy, Potůčky
především však směrem na Ostrov, Jáchymov a Boží Dar.
 


www.fofifo.wz.cz