Z 29. na 30. září 1938  byla v Mnichově podepsána dohoda
v níž se Německo, Spojené království, Francie a Itálie usnesly
na odstoupení části území Československé republiky osídlené převážně německým obyvatelstvem.
Karlovy Vary se stávají správním centrem celých západních Sudet - 18 okresů.
Po záboru Sudet v r.1938 zůstává v okrese Karlovy Vary 13.658 Čechů.
Podle odhadů opustilo na podzim roku 1938 celé české pohraničí 400.000 Čechů.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Budova strany - NSDAP - Zahradní ul.27    2. Zvláštní jednotka  - SD    3. Budova policie - GeStaPo

Na mapě zabraných území zvýrazněn  vládní okres Cheb  se sídlem v Karlových Varech.Dne 4. října 1938
v 9:00 přijíždí do Karlových Varů první kolona německých vojenských vozidel,
            
vojsko obsazuje karlovarsko, blíží se vzácná návštěva.

Již po poledni ve 13:30 se objevuje v Karlových Varech sám vůdce s doprovodem.
/ Podle pamětníků obědval cestou v restauraci Kaltenhof, dnes Jalový dvůr /
Doprovod:
A.Hitler 
  H.Himmler    gen.von Keitel    K.Henlein    K.H.Frank
 
                                                             

 
Před městským divadlem vítá Hitlera krojovaná družina z Chebu.
 
       
Projíždí okolo kostela.........vystupují u domu Bílá labuť.........řeční z balkonu divadla.


Z balkonu divadla řeční A.Hitler za přítomnosti: H.Himlera, Lammerse, gen.Keitela a Reichenaua,
M.Bormana, K.Henleina, K.H.Franka.
Ve 14:45 Hitler s doprovodem opouští město
/délka pobytu ve městě 75 min./.
Večer městem prochází oslavný průvod se zapálenými pochodněmi,
ve stráni nad hotelem Pupp hoří obrovský hákový kříž,
před hotelem Centrál /Loib/ končí den - 4.října 1938.

   

Německá armáda se usazuje ve městě kde dostala k dispozici hotely, lázeňské domy
a část se ubytovala u obyvatelstva. Dosavadní starosta města Schreitter-Schwarzenfeld byl 10.října
zbaven funkce a nastoupil místo něj mladý a energický dr. Richard Russy.


*     *     *
   
   10.října 1938 je zvolen nový starosta a nové vedení města.  
*     *     *
15. Listopadu 1938 - Česká koruna přestává být v Sudetech zákonným platidlem.

*     *     *
  6 let oslav, parád a nástupů v Karlových Varech 
*     *     *
Přeskočme na konec roku 1942,
 tedy 2 a půl roku před koncem války.
Válka je daleko - nikdo se o ni nestará.
Po bitvě u Stalingradu a v době od listopadu 1942 do února 1943
se začaly Karlovy Vary přeměňovat na lazaretní město.
V září 1943 bylo do K.Varů přivezeno z Berlínských nemocnic 12.000 osob,
přičemž zde bylo k dispozici jen cca. 8 tisíc lůžek.
Těsně před koncem války bylo ve zdejších lazaretech 18 tisíc německých vojáků.
Teprve v polovině roku 1944 nad městem začínají přelétávat letecké svazy spojenců.
Na střechách Imperiálu a Vojens.lázeň.ústavu svítí červené kříže na bílém podkladě
dnešní karlovarská Obchodní akademie je přeplněna .
Uplynulo šest let od oslavy příjezdu vůdce do Karlových Varů a kdy se nikdo nestaral o válečnou vřavu.
Nebýt bombardování spojeneckými leteckými svazy v září 1944 a v dubnu 1945
byly by Karlovy Vary ušetřeny přímé účasti ve válce.


*     *     *
První bombardování:
12. září 1944 ve 12:43 hodin se nad Karlovými Vary objevilo 11 bombardérů B-17
a svrhlo 110 trhavých pum.
Nálet si vyžádal 40 - 50 obětí, jejichž pohřbu se zúčastnil sám K.Henlein.


B - 17 - 10 mužů osádky - 1760 km dolet - 13 kulometů - 5800 kg pum.

*     *     *
V polovině prosince 1944 byl Hitlerem jmenován K.H. Frank komisařem pro obranu Německé říše
v prostoru Čech a Moravy a současně byl přijat plán ARZL
*.
* / ARLZ - zničení zařízení, demontáž, ochromení a nakonec zničení všeho důležitého
 z vyklízených území při ústupu nacistických vojsk /.
Výjimku tvořil vládní obvod Cheb/Karlovy Vary. Zde nebyl plán ARZL uplatněn v plné míře, jako tomu bylo jinde.

*     *     *
17. dubna 1945
 ve 14:55 - B-24 další bombardování K.Varů
 ale s neuspokojujícím výsledkem.

B-24 Liberator - 10 mužů osádky - 3500 km dolet - 10 kulometů - 3629 kg pum.
*     *     *
19. dubna 1945
 od 12:02 do 12:09  bombardování s uspokojujícím výsledkem.
26.dubna 1945 poslední  bombardovací akce amerického letectva.
Na stránce
*K.Vary v roce 1945 a dnes* najdete fotografie bombardovaných Varů.
Počet obětí se odhadoval na 150 - 200.
      

7. května 1945
začal ústup německých vojsk.
Nastala panika, Karlovými Vary táhly ustupující jednotky Schörnerovy armády.

 
Generál Ferdinand Schörner s Hitlerem a armáda spolu s obyvatelstvem prchá před Rusy.
( Schörner 8.5.1945 opustil armádu a odletěl do Alp. Do roku 1955 žil v sovětském voj. zajetí. Zamřel v Mnichově)

Soukolí GeStaPo a NSDAP stále "funguje" !
 
 
Do této tragédie posledních dnů dubna 1945
se v Karlových Varech začínají formovat 2 skupiny Čechů,
kteří se po příchodu St.Segmüllera z Prahy spojují v jednu.

Stanislav Segmüller byl
/ vyslanec československé vlády a gen. Kutlvašra k zabránění provedení plánu ARZL*/.

- gen.Kutlvašr - velitel Pražských operací v květnu 1945 -


* Dvě skupiny Čechů v Karlových Varech *

V Nové Roli u Karlových Varů byl koncentrační tábor !

  Kam zmizela z Karlovarska Německá armáda ?  


*       *       *
Podrobnější informace je možné čerpat z publikací :
- Pokus o rekonstrukci konce 2 svět.války od M.Augustina -
- Historický sborník Karlovarska I a Vlll -
Publikace žádejte v obch. Kniha u Tržnice,
nebo ve St.archivu K.Vary - Rybáře.


www.fofifo.wz.cz