Desítky měst a vsí přestaly být v roce 1938 součástí Československé republiky a byly připojeny k Německu.
Sudety poté byly rozděleny na 4 provincie a začaly zde platit německé zákony, nařízení a pořádky.
                                                                                                           

Podle informací pamětníků, žije koncem války v Karlových Varech asi jen do 200 Čechů.
Přesné číslo nebylo dosud publikováno, veškeré policejní záznamy z té doby zmizely spolu
s prchající německou policií a gestapem, které však  ještě úřadovalo až do 8. května 1945.
 

Dvě skupiny Čechů v Karlových Varech.
 
Byly to dvě skupiny, které o sobě navzájem nevěděly a obě provozovaly svou činnost ilegálně.
Ve dnech 17. a 19. dubna, po náletu amerických letadel vyhořely Rybáře, Horní nádraží a Tuhnice, zvýšily
svojí aktivitu. Dne 4. května 1945 se členové obou buněk scházejí a sjednocují v jednu skupinu.Okolo 20. dubna 1945 přijíždí na kole z Prahy do Karlových Varů Stanislav Segmüller spolu
s Robertem Růžičkou, který ho převedl tajně a bez povolení přes hranice Sudet ! ke vstupu z vnitrozemí
do Sudet bylo nutné povolení ! a seznámil ho s členy první skupiny. St. Segmüller byl vyslanec generála
Kutlvašra, velitele Pražského povstání, či snad zplnomocněnec Československé vlády s původním úkolem
zabránit možnému zničení Karlových Varů nacisty podle jejich plánu ARLZ = vyklízení, ochromení,
zničení všech zařízení - z fašisty vyklízených území.

Stanislav Segmüller
Stanislav Segmüller

         Ing.Paul Tschörner
Budova NSDAP v K.Varech - Zahradní ul. a krajský vedoucí NSDAP Paul Tchörner
který ještě 7. května 1945 ve večerním německém vysílání vyzývá německé obyvatelstvo v okrese aby sňaly a odstranily
nacistické symboly, domnívaje se že Karlovy Vary obsadí americká armáda která již stojí před městem.

Seznam členů Prvního revolučního nár. výboru:
Předseda: Jindřich Šípek
Stanislav Segmüller, Cyril Kačena, Alois Kačena, Jaromír Kytýř, Jindřich Houkal, František Otáhal,
Dobroslav Krejza, Vilém Dont, Leo Vlasák, František Brodníček a ing. Otakar Brabec.
Později se orgán rozšířil na 28 čl.: Vlasák st.(bratr Lea), Josef Bican, Josef Kaňka, Karel Pelda,
Josef Mariánek, Jan Zaňka, Svárovský, Švorc, Prinych, František Zábojník, Róbert Kneifl, Votruba,
František Petříček, Igor Zapletal, Slouka, Robert Růžička.

O členech Prvního revolučního výboru blíže:

     Cyril KAČENA    Alois KAČENA    Jar. KYTÝŘ     Rob.RŮŽIČKA    

C. KAČENA - A. KAČENA - J. KYTÝŘ - R. RŮŽIČKA
 

* První Revoluční národní výbor *

Podrobnější informace je možné čerpat z publikací :
Konec 2.světové války v Karlových Varech - Pokus o rekonstrukci od M.Augustina
Historický sborník Karlovarska I a Vlll
Publikace možno zakoupit v obch. Kniha u Tržnice
nebo ve St.archivu K.Vary - Rybáře.

 

www.fofifo.wz.cz