Koncentrační tábor v Nové Roli 1942 - 1945.
 

Několik kilometrů od Karlových Varů byl KONCENTRAČNÍ TÁBOR!!
Koncentrační tábor v Nové Roli byl pobočný lágr tábora Flossenbürg který leží 100 km od Nové Role.
V okolí Karlových Varů bylo pak objeveno 24 hromadných hrobů obětí nacistického šílenství.

Lágr byl dostavěn 7.12.1942 z popudu ředitele porcelánky Bohemia - Heinricha Hechtfischera, který potřeboval pracovní
síly a tak kapacita lágru byla pro 600 umístěných žen a 100 mužů. V létě 1943 bylo v táboře 265 a na podzim již 400 vězňů.
Až do listopadu 1944 byl počet mužů pracujících ve stavebním komandu stabilní což bylo 60 a koncem roku 1944 to bylo
86 mužů. Zbytek byl kompenzován cca. 300 civilními zaměstnanci. Začátkem roku 1944 se vyráběl porcelán ze dvou třetin
výroby a zbytek se zaměřil na výrobu elektrodílů pro leteckou Fy.Messerschmitt AG. Koncentrační tábor v Nové Roli vykazoval
zpočátku malou úmrtnost. Důvod byl tento. Tomu, aby vězňové umírali přímo v táboře, zabránil Hechtfischer tím, že naprosto
vyčerpaní, těžce tuberkulosní a nevyléčitelně vysílení vězňové byli posíláni nazpět do Ravensbrücku. „Mateřský“ koncentrační
tábor Ravensbrück tak zásoboval "Bohemii“ čerstvými vězni - lidmi dosud zdravými, silnými a práce schopnými. Vrácení,
neschopní a tělesné zničení vězňové byli pak v Ravensbrücku „odstraňováni“.
 

 

V letech 1940-1945 byly v porcelánce Bohemia vyráběny válečné soupravy pro Wehrmacht, jídelní soupravy se znakem SS. Smutně proslulé byly talíře s plas- tickým vzorem a velkým dekorem tzv. Julfest, které nebyly točeny na kruhu ale vylévány do třídílných forem. Byly expedovány v černých krabicích. Dostávaly je spolu s úmrtním oznámením rodiny německých vojáků.
Továrna pracovala plně podle pokynů německého vedení a byla schopna díky zajištění státních zakázek pro armádu a SS zaměstnávat vysoce kvalifikované dělníky. Pro ně dokázala vyjednat osvobození od služby v armádě. Himmler osobně rozhodl, že 5 % produkce nádobí bude určeno pro čerstvě ženaté příslušníky SS, ty kteří byli poškozeni bombardováním a další potřebné osoby jako dar. Toto nádobí bylo placeno osobní kanceláří SS Heinricha Himmlera.

jubeltaller


 
Proč ještě na konci války transporty?
Když Američané 19.dubna vybombardovali karlovarské Hlavní nádraží, byly již v té době na cestě vlaky naplněné vězni
koncentračních táborů v Německu a ty měly projíždět Karlovarským nádražím. Nacisté vězně transportovali aby zahladily stopy
po lágrech na územích kam se blížila spojenecká armáda. Vězně chtěli dopravit na území která ještě nebyla obsazena. V důsledku
neprůjezdnosti tratě v karlovarském uzlu, vysadily 20.dubna, tedy den po bombardování, vězně v Nové Roli a celý transport
nahnali do lágru za porcelánkou. Odhaduje se, že v té chvíli bylo v lágru stěsnáno až 2000 lidí.



 28.května 1945 přebírá lágr pod kontrolu první český osídlenec Julius Gelerin. Od té doby jsou zde vězněni pochytaní němečtí
příslušníci SS, funkcionáři NSDAP a SA v počtu asi 700 lidí. Všichni byli nasazeni na odkrytí zde nalezeného společného hrobu
umučených vězňů, jejichž exhumace byla skončena manifestačním pohřbem 41 rakví na místním hřbitově koncem června 1945.
Tábor pak ještě naposledy sloužil v roce 1946 jako sběrný tábor pro odsun Němců.

             
  Kruhem je označeno místo lágru.                           Byl to lesík v pozadí porcelánky.  

 
Pomníček u nádraží.

Tisk 1945

 
                 

60ti členná mezinárodní komise navštívila místa na Karlovarsku,
kde byly nalezeny hromadné hroby.

   

   



Z tisku krátce:
"Zajištění gestapáci a také SS-mani museli hroby svých obětí sami otevřít. Na začátku práce používali lopaty a motyky
a když bylo nebezpečí, že by ostrým nástrojem poškodili zahrabaná těla nešťastných obětí, pracovali rukama. Ani pohled
na příšerné jejich dílo, ani vše pronikající sladký zápach nezanechal na jejich tvářích nejmenší stopy vzrušení."



Gestapáci otevírají hrob.
 
           
       Vlastníma rukama......                              Javornický,mjr.Cásek,novinář.

        
                Exhumace nešťastných obětí.          Vyšehradský a Houra, uprchlí vězni transportu
                                                                              informují novináře.

Vzadu v hrobě vykopávají oběti jejich vrazi - SS-mani.



41 nalezených obětí v Nové Roli bylo pohřbeno na blízkém Novorolském hřbitově.
Oběti byly identifikovány podle označení na oblečení.

Rakve v lágru   Novorolský hřbitov



Ředitel porcelánky Bohemia v Nové Roli - Heinrich Hechtfischer:
Porcelánka začala prosperovat když se začalo vyrábět výhradně kvalitní zboží podobné německému Rosenthalu.
V továrně byla tuhá kázeň a vysoké nároky na kvalitu práce. Vyrábělo se především luxusní boží převážně pro
SS-Kasína, armádu, Německý červený kříž. Vyráběly se zde i obzvláště nádherné a jedinečné vázy. Jediný který
znal výrobní tajemství krystalizování glazury váz
byl ředitel Hechtfischer. Ten byl 3.listopadu 1945 byl zatčen a
soud proběhnul až 14.února 1947. R
etribučním soudem v Chebu byl souzen za spoluvinu na smrti vězňů z tábora
a odsouzen k trestu smrti provazem. Hechtfischer tehdy odmítl nabízenou milost s možností odchodu do Německa
za předání výrobního tajemství krystalických glazur - a 15. února 1947 byl rozsudek vykonán.
Jedno z obvinění: 17.4.1945 dorazil na nádraží v Nové Roli transport z Johanngeorgenstadtu který doprovázeli
příslušníci SS a dozorkyně SS. Zde bylo odpojeno několik vagonů s vězněnými ženami francouzské národnosti
které měly skvrnitý tyf. Aby se nákaza nerozšířila na ostatní vězně odmítl Hechtfischer ženy přijmout a zůstalo
 nevyjasněno zda Hechtfischer dal nebo nedal souhlas k jejich převezení do Karlovarské nemocnice nebo zda
je nemocnice odmítla přijmout a nezajistil jejich léčení. Vagony byly tehdy odsunuty na vedlejší kolej a ženy
umíraly bez jakékoliv pomoci - nikdo se o nemocné nepostaral.
 

 krystalicky glazurovaná váza        
Slavná váza Hechtfischera z výroby v továrně v Nové Roli
s krystalickou glazurou
z roku 1935
Porcelánové značky používané na kusech vyráběných pro armádu
a potřeby SS. Kombinace s původní značkou Bohemia se lvem
byla od roku 1941 nahrazena runami ze značky továrny v Allachu
Váza z továrny v Allachu kde vyráběli hlavně dekorativní porcelán s nacistickou
tématikou

www.fofifo.wz.cz