50tá léta Nečekané úmrtí

P
řed odchodem do Karlových Varů v roce 1945 pracoval jako obrázkový reportér
pro přední pražské obrázkové a denní listy Hvězda, Ahoj, Pražanka, Zpravodaj, Ozvěny atd..
Také se pohyboval v blízkosti uměleckých kruhů.
Pro známé herce vypracoval řadu fotografických seriálů pro kina a reklamu.

    
Jarda Houf v Praze na studiích                L.Pešek, J.Průcha, J.Dohnal, B.Záhorský          

     

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  
Po vyhoštění z Karlových Varů se koncem 50tých let opět vrátil mezi pražské umělce

              

Prvopočátky televizního vysílání

        

                   

          
   V soutěžích získával přední umístění                  Přítel z doby studií v Praze - Karel Vlach 

Praha 1968

   Speciál - stránka Pražského jara 1968  


                   
Návštěva  Karlových Varů v létě 1969 a poslední návštěva na podzim t.r.1969.

Pro Karla Gotta vytvořil první fotografie v jeho začátcích, s Waldemarem Matuškou se znal již z Karlových Varů
a spolupracoval s mnoha dalšími známými umělci krom toho, že musel v té době pracovat jako dělník v továrně.

   
Pokračování "Nečekané úmrtí"

50tá léta Navštivte stránky Karlovy Vary 1945 Nečekané úmrtí