Nacisté v Karlových Varech roku 1938                                    

                                                                           
        Schůze SdP v karlovarské "Střelnici" v Národním domě a sjezd NSDAP v Lázních III.                                                                              
                                                                          
     Sjezd NSDAP a 24. dubna 1938 Vyhlášení Karlovarského programu v Lázních III.                                                                                                    
 

Karlovarský program obsahoval osm bodů a vycházel z porady K.Henleina s Adolfem Hitlerem 28. března v Berlíně
1. Nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem.
2. Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právní osoby za účelem zachování tohoto rovnoprávného postavení ve státě.
3. Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení.
4. Vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají
     zájmů a záležitostí sudetoněmecké národnostní skupiny.
5. Ustavení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená sudetskými Němci.
6. Odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito křivdami vznikly.
7. Uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní zaměstnanci.
8. Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.

                 
 Pochod Rybářemi pod Keramickou školou                     Sraz ve Dvorech na Dostihovém závodišti                                          Projevy K.Henleina                
          
 
    Volební místnost v Rybářích vedle hotelu Brix.

Nejmocnější muži Sudet.

Konrad Henlein            Georg Wollner            Wilhelm Sebekovsky            Paul Tschörner            Richard Russy
  Konrad Henlein            Georg Wollner        Wilhelm Sebekovsky        Paul Tschörner             Richard Russy   


České vojsko a policie opouští Karlovy Vary.

Adolf Hitler přijíždí do Karlových Varů.

6 let oslav, parád a nástupů v Karlových Varech.

Za poskytnutý výtisk knihy "Karlovy Vary navrácené Říši" děkuji Karlovarskému patriotovi panu Vl. Dleskovi.
 

Jste na stránkách www.fofifo.wz.cz