Nacisté v Karlových Varech roku 1938
 
    
Schůze SdP v karlovarské "Střelnici" v Národním domě a sjezd NSDAP v Lázních III.
   
Sjezd NSDAP a 24. dubna 1938 Vyhlášení Karlovarského programu v Lázních III.

     
   
Volební místnost v Rybářích vedle hotelu Brix

Nejmocnější muži Sudet

Konrad Henlein          Georg Wollner          Wilhelm Sebekovsky          Paul Tschörner          Richard Russy


České vojsko a policie opouští Karlovy Vary

Adolf Hitler přijíždí do Karlových Varů

6 let oslav, parád a nástupů v Karlových Varech

Za poskytnutý výtisk knihy "Karlovy Vary navrácené Říši" děkuji Karlovarskému patriotovi panu Vl. Dleskovi.
 

Jste na stránkách www.fofifo.wz.cz