Oslava 1.máje 1938 v Karlových Varech se konala ještě s praporem Československa
a přítomností české policie, proslovy pronášel i K.H.Frank.
*               *               *
V Německu rozpoutává Goebels kampaň proti ČSR a německá vojska se přesunují k hranicím.
20.května 1938 je v Československu vyhlášena částečná mobilizace a je povolán jeden ročník
náhradní zálohy do zbraně, postupně se uzavírají státní hranice.

20.května - v Chebu byli zastřeleni dva němečtí ordneři, kteří neuposlechli rozkazu četnické hlídky v rámci ostrahy hranic
a sám Hitler později poslal na monstrózní pohřeb vlastnoručně podepsaný věnec.

*               *               *
23. května byla zaujata téměř komplexně zesílená ochrana hranic ČSR, na hraničních přechodech byly zřízeny zátarasy.
*               *               *
15.září vydává Henlein podřízeným složkám sudetské strany aby nikdo neuposlechnul svolávacích lístků k nastoupení
vojenské služby a muži schopní zbraně odešli do Německa. Na K.H.Franka a Henleina je vydán zatykač avšak ti již
jsou uprchlí v Německu od 17.září 1938
*               *               *
V německé kronice města Karlových Varů se 14. září 1938 píše:

    
Tehdy hlavní silnice na Prahu - dnes Na Vyhlídce - v místech dnešní autobusové zastávky.23. září 1938 je vyhlášena všeobecná mobilizace a Československá republika vstupuje do branné pohotovosti.
V německé kronice města Karlových Varů se 24. září 1938 píše:

Dále 25. září 1938 se píše:

 
Z 29. na 30. září 1938  byla v Mnichově podepsána dohoda
na odstoupení části území Československé republiky osídlené převážně německým obyvatelstvem.
Podepsání mnichovské dohody 29. září 1938 zastihlo československou armádu v době mobilizace
která se chýlila ke svému závěru, ta byla ukončena až 5. října. Přesto vojenské složky
opouští město již 4.října krátce před příjezdem prvních německých jednotek.


Karlovarští policisté ještě v září 1938 odhodlaní k boji s nepřítelem.
  

Po přijetí mnichovské dohody československou vládou přerušují vojenské a pořádkové složky mobilizaci
a opouští Karlovy Vary. V kronice města Karlových Varů se 4. října 1938 píše:

 
Vrací se do armády zmobilizovaní sudetští Němci a dochází k odstranění českých nápisů
v tomto případě z Hlavní pošty.
*               *               *

                                       Do Československé armády zmobilizovaní sudetští Němci se vrátili domů - do Karlových Varů.

                                      

Na pořad dne přichází nástup německých pořádkových složek

  Zahradní ulice                                                                                    Tržiště   

 
Most za Vřídelní kolonádou
     

Původní obyvatelé Karlových Varů jsou s připojením k Německu spokojeni.

Krátce na to - v 9 hodin dopoledne přijíždí do K.Varů německé vojenské jednotky.
Po záboru Sudet v r.1938 zůstává v okrese Karlovy Vary 13.658 Čechů.

*               *               *

  
Čtyři dny po připojení Sudet přijíždí do Karlových Varů Adolf Hitler  

 

Snímky jsou použity se svolením Okresního archivu v Karlových Varech
Jste na stránkách
www.fofifo.wz.cz