Dr. Edvard Beneš v Karlových Varech.
( 18. - 20. května 1947 )
Fotografie prezidenta Dr.Edvarda Beneše - Fo-Fi-Fo.

 V neděli 4.května 1947 kolem 10,30 přijel do karlovarského grandhotelu Pupp kancléř presidenta republiky p.Smutný
aby projednal se zástupci MNV podrobnosti presidentova příjezdu. Nejde o oficiální ale pouze o soukromou návštěvu.
Kolona bude mít celkem sedm vozů, tři auta presidenta a zbytek uniformovaná a civilní stráž. Kolonu přivítají na hranicích okresu
mezi Žalmanovem a Andělskou Horou všichni přední činitelé Karlovarska.U Olšových Vrat bude špalír dětí a místního obyvatelstva.
Cesta pokračuje po hlavní silnici přes Hůrky, serpentinami Pražské silnice po ulici Na vyhlídce, kolem nemocnice, Bezručovou ulicí,
Stalinovou třídou (dnes prostor Themálu) okolo Lázní II. (dnes Atrium) okolo restaurace Petr (Vřídelní ulicí), Divadelní náměstí
a Mariánskolázeňskou k hotelu Pupp kde předseda MNV předá péči o pana presidenta správci hotelu A. Kubálkovi. Od tohoto
okamžiku bude panu presidentovi věnován naprostý klid. Jednou ze zajímavostí okolo návštěvy presidenta jsou dokumenty ve kterých
předseda MNV Rudolf Karez žádá místní vlivné osoby k zapůjčení vybavení presidentova hotelového apartmánu v Parkhotelu
jako např.slohového nábytku a křesel. Z toho lze usuzovat že v roce 1947 byl hotel, po předešlých letech kdy v hotelu působili
sovětští vojáci a následně Národní správa a často docházelo k rozkrádání majetků, ve stavu víceméně špatném. Krom toho lze usuzovat,
že nově příchozí obyvatelé kteří osídlovali poválečné Karlovarsko obsadili zde domy, vily a byty zařízené mnohdy vysoce hodnotným
zařízením po německém obyvatelstvu které bylo odsunuto či vystěhováno. Mnoha set miliardový majetek konfiskovaný v letech 1945 - 1946
německému obyvatelstvu byl doslova a do písmene zdevastován a rozkraden.


 

 
18.května 1947
President
vchází do Parkhotelu - GH Pupp.
 
19.května 1947
Při procházce
po Karlových Varech.
 


Na Dianě
/FoFiFo ve světlém obleku/.
Návštěva rozhledny Diany byla zřejmě improvizací na přání pana presidenta,
pakliže jsem v dokumentech nenašel časový rozvrh který by se týkal tohoto místa.


První zleva - JUDr. Eduard Táborský, osobní tajemník E. Beneše.


Jídelní lístek - Grandhotel Pupp - Národní správa.Tento málo známý snímek vytvořil reportér Fo-Fi-Fo v létě 1948
před presidentovo vilou v Sezimově Ústí.


Blahopřání k sňatku zaslané pro Fo-Fi-Fo, jsem zařadil do stránky o
presidentu Dr.E.Benešovi - po prozkoumání dokumentů z jeho návštěvy v K.Varech
a ujištění se o výjimečnosti tohoto listu.
Osobní setkání s prezidentem nebylo jen tak možné natož vytvořit si takový soukromý kontakt
aby se v příští době mohl dočkat výše prezentované odpovědi.

President Československé republiky Dr.Edvard Beneš zemřel  3.září 1948


Článek z  tisku.

Fo-Fi-Fo v Praze se smutečními obrázky presidenta Dr.E.Beneše.


Ve výloze obchodu reportéra Fi-Fi-Fo
byl tehdy umístěn smuteční obraz vysoký 2m x 1,20m.Událost z letiště v Karlových Varech.

Podrobný popis spolu s různými archiváliemi najdete v HISTORICKÉM SBORNÍKU KARLOVARSKA I.
Milan Augustin, SOkA Karlovy Vary.

Veškeré dobové fotografie © orig.Fo-Fi-Fo.

www.fofifo.wz.cz