První "Revoluční národní výbor" v Karlových Varech
vznikl na schůzce dvou skupin Čechů
v pátek 4. května 1945

Jediná existující fotografie celého Revolučního výboru.
Vyznačeni jsou členové výboru, kteří byli označeni pamětníkem p. J.Kytýřem jako zakládajícími.
Organizátor, vyjednavač s Němci i Američany a duše akce převzetí správy Karlových Varů byl

  Vládní komisař Karlových Varů St.Segmüller,
který byl vyslán z Prahy k zabránění možnému zničení K.Varů ustupujícími vojsky nebo i místními.
Alois Kačena a Jaromír Kytýř byli významní jednatelé v posledních dnech 2. světové války.
*     *     *     *     *
   Podle informací pamětníků žilo koncem války v K.Varech cca. 100 - 200 Čechů.  
J.Kytýř, člen RNV - dnes uvádí:
"
Pracoval jsem tehdy v centru města a ve svém okolí jsem věděl o max. 40 Češích."

Pondělí 7. května 1945
Po 11 hodině vyjeli z K.Varů vozidlem města směrem do Lokte St.Segmüller a A.Kačena
na jednání o převzetí civilní správy města s Americkým vedením obsazovacích jednotek.

  * Vozidlo Mercedes 170V poskytl P.Tschörner - krajský ved.strany NSDAP * 

Na první americké vojáky - hlídku - narazili na rozcestí u Jalového Dvora.

  
Přestože americké jednotky byly již v Lokti, museli Segmüller a Kačena jet až na hlavní velitelství do Chebu.
Z jednání na velitelství Americké armády v Chebu vzešlo zplnomocnění k převzetí civilní správy RNVýborem
a to až do doby příchodu spojeneckých armád.

Vychází poslední vydání německého Karlsbader Tageszeitung s Henleinovým rozloučením.

 Německá správa města v té době ještě stále doufá že Karlovy Vary obsadí Americká armáda a v důsledku toho
by snad mohla být zachována Mnichovská dohoda - Karlovy Vary jako součást Sudetoněmeckého území.
Ve večerním německém vysílání vyzývá okresní tajemník NSDAP Paul Tschörner německé obyvatelstvo v okrese
aby sňaly a odstranily nacistické symboly. Karlovy Vary obsadí americká armáda která již stojí před městem.

Úterý 8. května 1945
Na úřadu vrchního starosty města K.Varů se sešli němečtí představitelé města a Revoluční nár.výbor.
Dva důstojníci Am.armády, se znenadání objevili na tomto zasedání.
( S řidičem - projížděli Karlovými Vary směrem do Prahy ).
Němečtí představitelé museli opustit jednací místnost a Američané představitelům Revolučního výboru sdělili
výsledek dohody v Jaltě a poté jim pomohli při převzetí města do českých rukou.
 O pořádek a střežení objektů se musí postarat češi sami do příchodu zmobilizovaných čs. jednotek.
V době jednání odpoledne opouští Německá tajná státní policie protější budovu "gestapa" kde úřadovala
až do poslední chvíle.
Fotografie z příjezdu SS do K.Varů v r.1938
Večerní vysílání již bylo v českém jazyce a Jaromírem Kytýřem byla v místním rozhlase přečtena
výzva veškerému obyvatelstvu o odevzdání zbraní a o převzetí správy města do českých rukou:
Vícestarosta města -  Jindřich Houkal
Věci hospodářské - Jaromír Kytýř
Správa policie - Cyril Kačena
Styk s Am.armádou - Alois Kačena


Středa 9. května 1945
Z místních Čechů byla narychlo zorganizována Národní stráž se sídlem
v budově po bývalém "gestapu". Gestapo budovu opustilo předešlý den.


Oblečeni byli do nalezených německých voj. obleků.
Z regionálních dějinných písemností:
.....a tak 25 Čechů drželo v šachu 85 tisíc němců.....

  * Budova karlovarské policie * 

V hotelu Richmond se na pozvání Rev.nár.výboru uskutečnila oslava konce války,
které se zúčastnilo  50 amerických vojáků s 9 důstojníky z Loketského velitelství.

Pátek 11. května 1945
po půlnoci z 10. na 11.5.1945 přiváží do K.Varů z Chebu dva autobusy prvních 100 vojáků,
"kuriózní" československou jednotku utvořenou z bývalých politických vězňů a válečných zajatců,
60 Slováků a 40 Čechů.

  * Prapor národní stráže, jemuž velel Stanislav Sedlák * 

11.5. ráno před karlovarskou Obchodní akademií.

11.5. - vstupují mezi 4. a  5.hodinou ráno do Karlových Varů vojáci Rudé armády.
Zástupce ČNVýboru Alois Kačena byl vyzván k uvítání přijíždějících rudoarmějců.
Na dnešním nábř. J.Palacha však zastihl pár unavených vojáků, kteří spali na vozech
taženými koňmi. Další jednotky RA přijely dopoledne.

Sobota 12. května 1945
Bývalý přednosta železniční stanice Karlovy Vary žádá RNV o přidělení stráže k ochraně vagonů:
>> Na horním nádraží se tvoří tlupy které vylupují zbožím naložené vagony... <<
 
*   *   *

Reportér "Fo-Fi-Fo" u Tschörnerova Mercedesu 170V, patřícího původně německé správě města,
 který byl poskytnut a využit při cestách na jednání do Lokte nebo Chebu na velitelství Amerických vojsk.
 Zde s tehdy nutným provedením česko-ruských označení.
/ Paul Tschörner - krajský vedoucí nacistické strany NSDAP /

Ve městě funguje pouze jediná poštovní schránka na hl.poště střežená ozbr.vojákem.
Soukromá pošta je vyloučená.


Neděle 13. května 1945
Byla na 14 hodinu svolána schůze Národního výboru a všech karlovarských Čechů.
Schůze se konala v Lázeňské budově III. Schůzi zahájil předseda ČNV Jindřich Šípek,
čemuž předcházel moment, když při vstupu členů výboru do sálu byla zpívána hymna.
 Všichni přítomní byli seznámeni s prací Revolučního výboru
od jeho začátku, přez jednání s němci a předání moci až do dnešního dne.
Přednesl komisař pro st.správu St.Segmüller.
Nakonec bylo hlasováno o ustaveném
Národním výboru, což bylo jednomyslně schváleno.
Dále - Bylo třeba zorganizovat českou policii.
Policejním komisařem byl ustanoven Cyril Kačena, člen NV,
zástupcem štkpt. Jan Šustr, hned také pověřen, aby :
z Praporu národní stráže bylo vyňato 70 mužů k zorganizování a posílení vojenské policie.
Organizací četnických oddílů pověřen Josef Kopecký.

Bezpečnostní situace ve městě.
Německá policie až na malé výjimky odešla s německou armádou na Západ.

Mnoho obyvatel  německé národnosti odchází k západní hranici s vaky na zádech, s kočárky.
Cesty, pěšiny a silnice se zaplňují. U Tuhnic a Jenišova vrací Američtí vojáci utečence zpět
a ti jsou zároveň olupováni. Množí se sebevraždy. Stalo se, že byly nalezeny celé rodiny které
neunesly pád Třetí říše a spáchaly sebevraždu. Mezi nejznámější případ patřila sebevražda celé
německé rodiny primáře a ředitele Karlovarské nemocnice. Zmatků využívaly nekalé živly k loupežím
a vraždám. V parcích ale i na ulici se ráno nacházeli zavraždění muži i ženy. Na Dolním nádraží stál
německý sanitní vlak s těžce raněnými německými vojáky. Kolem vlaku se hromadily odpadky a výkaly,
zemřelí byli ukládáni v prostoru okolo vlaku než byli odvezeni na Drahovický hřbitov kde se nahromadilo
několik set mrtvol. Byl květen, teplo a mrtvoly se rozkládaly, prostorem se šířil nesnesitelný zápach.
Národní stráž dopravila na hřbitov 30 zajatců SS kteří vykopaly společný hrob k pochování mrtvých.

Čtvrtek 17. května 1945
   vznikly české Karlovarské národní noviny  

Neděle 20. května 1945
Příslušníci Revolučních gard vyrabovali pivnici Smíchovský pavilon a odvezli si všechno vnitřní vybavení.

Pondělí 28. května 1945
se v Karlových Varech konala vzpomínková oslava narozenin
prezidenta Dr.Edvarda Beneše. Celé Karlovy Vary byly vyzdobeny .
V místnostech pro státní správu se konala intimní oslava za přítomnosti ČNV, Československé vojenské posádky /generál.Fischer s průvodem/
a americké armády /major Margolis/.
 

         
Americký major Margolis /uprostřed/       
Vlevo major Margolis s doprovodem

         

                 Generál Fischer s průvodem,
               Vládní komisař Karlových Varů St.Segmüller
             
( v černém obleku vpravo).
               Ve světlém civilu Brodníček vedle A.Kačena.
               Americký důstojník v černém není znám.
Schodiště dnes, zda-li pak víte kde to je ?                   
V období okolo r.1927 Izraelský lázeňský dům.                   
 Po roce 1945 Krajský národní výbor.                 

         

             V civilu: vlevo Leo Vlasák, v černém Ing.Brabec
              vedle František Otáhal, nahoře Jindřich Šípek.

Dětská poliklinika                  
- dříve Krajský národní výbor -                  


Večer se oslavy přesunuly do hotelu Pupp kde se zúčastnili i představitelé Rudé armády.
Za Rudou armádu byl přítomen generálmjr. Orlov.


Generálmajor Orlov

V Karlových Varech se pohybuje celá řada jedinců nebo skupin které pod nátlakem a se zbraní v ruce loupí
a rabují ve vilách. Totéž činí i někteří jedinci v ruských uniformách. Dosud zde pracující t.zv. česká kriminální policie
pod vedením místního občana Cerhy, povol. číšník a Petříčka, povol řidič, si sami vystavili služební legitimace a osvojili
si titul kriminálních komisařů přičemž se nakonec podíleli na krádežích při různých soupisech majetku.

Pondělí 28. května 1945
Oddíl uniformované policie v počtu 50 mužů v čele se štkpt. Bohumilem Valtrem a 40ti četníků v čele mjr. Cáskem
přijel z Prahy do Karlových Varů autokary v odpoledních hodinách a byl představen komisaři pro St. správu
Stanislavu Segmüllerovi.
 
Foto z momentu zřízení četnické stanice a vyvěšení Čs.st.praporu.
Oddíl uniformované policie je ubytován v domě "Brno" v tehdejší Knollově ulici 1.
Jsou již podruhé vyvěšeny vyhlášky o odevzdání zbraní: "Kdo bude přistižen se zbraní, bude zastřelen jako záškodník".
Hned dne 29.5. ve večerních hodinách byl zastřelen první Němec přistižený se zbraní v ruce.


 Štkpt. B. Valtr 

 Zajímavosti souvisící s budovou policie 

V červnu 1945
Situaci a možné následky kdy se nepodařilo Američanům obsadit Karlovy Vary
a zabydlili se tu Ruská vojska si začínají uvědomovat i členové ČNV. Dochází k jejich pokusu
o zvrácení nastalé situace tím, že Československé vládě v Praze je předložen návrh Karlovarského ČNV
aby byl utvořen tehdy tzv."trojúhelník":
  Karlovy Vary - Mariánské lázně - Františkovy lázně 
který by se správně osamostatnil.
Vláda však tento návrh odmítá.

J.Kytýř - člen ČNV 1945

Neděle 3. června 1945
Týden od 3. do 10.června byl ve znamení oslav které pořádal ČNV v K.Varech.
 V 10 hodin po projevu kapitána Takatliho /zpravod.ref.Krasnaja Armija/
a zpravod.ref.ČNV Jar.Štengla bylo náměstí přejmenováno na
"Náměstí maršála Stalina"
v poválečných létech pak lidově nazývaný "Staliňák"
dnes náměstí Dr.M.Horákové

Několik snímků zachycujících atmosféru při přejmenování náměstí /dnes nám.Horákové/.
  


Slavnostní pochod vojáků RA.
  
S krojovanými děvčaty Stanislav Segmüller. Krojovaná děvčata přijela z Prahy a z Plzně.


Týden oslav zakončili Legionáři.

Pondělí 4. června  1945
zemřel ve věku 55 let
Jindřich Šípek
předseda Prvního revolučního národního výboru.

Zpráva z tehdejšího tisku:
"V K.Varech působil plnou čtvrtinu století jako bankovní úředník.
Na jeho podlomeném zdraví se nejvíce podepsalo 18 měsíců v gestapáckém žaláři."

  Jak to tehdy bylo ? 

Neděle 10. června 1945

Na závěr týdne slavností se sešla hrstka českých obyvatel na Stalinově náměstí.
Od 9 do 12 hodin se uskutečnil koncert pod taktovkou dirigenta J.Bartla.

Pondělí 11. června 1945
Se zpožděním jednu hodinu přijeli z Prahy ředitel Fr.Bušta a senátor Ot.Javornický.
S veselou českou písní připochodoval oddíl stráže bezpečnosti pod vedením št.kpt.Valtra před Městské divadlo
kde se sešli osobnosti města k přivítání Pražanů.
 Byl jim představen př. místního NV Segmüller, vel.policie štkap.Valtr, mjr.Cásek a další.


Středa 13. června 1945
Byla ukončena činnost Českého národního výboru
a správu okresu převzala OSK s řed. Fr.Buštou a senátorem Javornickým vyslaných sem
z Prahy jako zástupci Československé vlády.

      
   První př.OSK Fr.Bušta
/příbuzný pres.E.Beneše/ a mpř.senátor O.Javornický  
Členy výboru OSK zůstali: Fr.Otáhal, V.Donth, V.Víša, M.Voňavka.


Čtvrtek 14. června 1945
Ještě stále poválečná "horká půda" v Karlových Varech
   Politický atentát v K.Varech  

Pátek 15. června 1945
Na schůzi výboru OSK jmenováni noví členové místní správy:


Starostou města K.Vary byl jmenován Dr.Jan Mixa
I. náměstek Alois Kačena
II. náměstek Fr.Chocholatý

Pátek 15. června 1945
začal odsun německého obyvatelstva z Karlových Varů.
 
 Odsun pokračoval i přes zimní období.  

Neděle 5. srpna 1945


5. srpna 1945 navštívil K.Vary Valerian Zorin
se svojí manželkou a dcerami.
Velvyslanec SSSR a později náměstek min.zahraničí SSSR.


Při slavnostním obědě zleva:
Starosta města Dr.Milan Mixa, manželka generála Hobzy,
velvyslanec Valerian Zorin, gen.Hobza, paní Zorinová.


Neděle 19.srpna 1945

 přijel do Karlových Varů ministr vnitra Václav Nosek a v 15 hodin na nám. maršála Stalina
přijal přísahu SNB a byly připnuty nové stuhy na prapor SNB.
Účastna byla i posádka z Chebu.
  * V uniformě major Cásek *
spoluzakladatel Četnických stanic v K.Varech.

 
Dále pak byl v 16'30 hodin položen základní kámen k památníku padlým vojákům Rudé armády,
            v místech tehdy topolového a vedle lipového parčíku před dnešním hotelem Thermal.            


Zleva:  mpř.OSK O.Javornický, př.ONV Nebáznivý,  ? , př.OSK Fr.Bušta.

Pondělí 1. října 1945
  Vzniklo v Karlových Varech Velitelství divize a velitelem byl jmenován 
brigádní generál Vladimír Hobza


Neděle 28. října 1945
Se konaly Oslavy výročí vzniku Československa
před budovou tehdejšího Poštovního úřadu
     
 
Dne 31.října 1945
V krátkém čase bylo dáno do provozu i karlovarské letiště v Olšových Vratech.
31.října 1945 zde kolen 16 hodiny nouzově přistálo britské vojenské letadlo typu Dakota. Jednalo se o letecký
most z Velké Británie a v Praze byla mlha. Přepravní letoun který přepravoval osoby, matriál a archivy z dob
exilového času. Přepravované spisy Min.zahraničních věcí doprovázel vysoký úředník předsednictva vlády
Sahánek a MUDr.Jaroslav Krinke jenž doprovázel osobní zavazadla a léky pro presidenta dr.Ed.Beneše.
Na palubě se též nacházel světoznámý americký houslista Yehudiá Menuhin. Všichni tři prominenti byli do Prahy
dopraveni po silnici. Příštího dne Dakota s britskou posádkou bez komplikací odlétla do Prahy.
Letadlo strážili sovětští vojáci.

 
  V další době Karlovy Vary navštěvuje gen.L.Svoboda, R.Slánský a další přední političtí činitelé.. 

  


Na scénu přicházejí noví lidé, nová doba, nový svět.

* Karlovy Vary ve fotografii - 1945 a dnes *
 

Kniha návštev


Podrobnější informace :
- Pod českou správou v nové republice - R.Slabotínský -

- Pokus o rekonstrukci konce 2 svět.války od M.Augustina -
- Historický sborník Karlovarska Vlll -
Publikace možno zakoupit v obch. Kniha u Tržnice,
nebo ve St.archivu K.Vary - Rybáře.
Pamětníci, tisk z r.1945 a soukromý archiv.


2005 Veškerá práva