Vydařené setkání Karlovaráků s minulostí.
  
22.dubna2009 proběhlo v Krajské knihovně setkání zájemců o minulost našeho města.
Přednáška se zařadila mezi jedny z prvních akcí které komentovali dva přední karlovarští patrioti Jiří Böhm
a Libor Huml. Rozsáhlé téma a první účinkování před tak rozsáhlým publikem přineslo pro přednášející jistou
nervozitu z které si do budoucna již dnes utvořili jistou představu jak příště vést takovéto setkání a tak se již
dnes těší na další pokračování.Příští akce podobného druhu se bude konat 6.5. v Duhové paletě v Rybářích
a již dnes pořadatel výstavy Libor Huml může zájemce pozvat na první den této výstavy kdy se při zahájení
uskuteční opakování filmového dokumentu z posledních dnů II.světové války v Karlových Varech kdy německé
vojsko opouštělo město a přichází Rudá armáda. Výstava pak potrvá do 28.5.2009.
Takže 6.5.2009 v 17:00 hodin nashledanou.
 
  
Nutno připomenout že když se přinesly další židle pro návštěvníky již se muselo znovu do skladu pro nové.
  
      Zástupce Knihovny p. Svobodová.                                Karlovarský kronikář Květoslav Kroča.   
 
Libor Huml                                                                Jiří Böhm
  
Osobní diskuze po skončení dnešního setkání.
 
Fragmenty z uváděného dokumentu:
  
Německá armáda ve Dvorech.                                   Setkání vojáků nad kinem Čas.