Karlovarský tisk v roce 1945

Rozkrádání, šmelina - až do znárodnění

Novinář Houkal