Adolf Hitler
(1889 - 1945)

se narodil 20. dubna v roce 1889 v Rakouském městečku Braunau na Innu.
 

 

1933 intriky vedly k tomu, že Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera říšským kancléřem.  
1.srpna
1933 Hitler vydal zákon, jímž spojil úřad prezidenta a říšského kancléře.
1934 Hitler vyřadil opozici a stal se tak samovládcem.
1938 došlo k vážné krizi ve vedení Wehrmachtu.
1938 se stal vrchním velitelem ozbrojených sil.
1938 vpochodovaly německé jednotky o Rakouska.
13. září 1938 byl na Karlovarsku vyhlášen výjimečný stav
17. září 1938 vpochodovala němacká armáda do východního Polska.
28. září 1938 podepsali sovětský Molotov a německý kolega Ribberntrop německo-sovětské prohlášení a tajný dodatečný protokol, o rozdělení sfér zájmů, dojednané mezi oběma státy.

 


4. října 1938 navštívil Karlovarsko

Trasa:
Kraslice - Sokolov - Loket - Karlovy Vary

1939 začala válka - Hitlerovi bylo 49 let.        

10 dní po oslavě svých 56tých narozenin - 30.dubna 1945 spáchal sebevraždu .
Jako prostředek smrti si Hitler volí hned dvě jistoty – zbraň a jed.
Připravuje si dvě zbraně typu Walter různých ráží a kapsle s kyanidem. Jed ještě pro jistotu zkouší na svém psu Blondi
a Evině malém kokršpanělovi. Po chvilce obě zvířata umírají – vše je dokonale připraveno. A nastává den D – 30. duben 1945.
Den Hitlerovy smrti. Spolu s Evou si Hitler ještě dopřeje oběd. Servírují se špagety s lehkou omáčkou. Poté se manželé
Hitlerovi setkají se svými nejbližšími. Chtějí se naposledy rozloučit. Před třetí hodinou odpoledne už vcházejí sami do svých
pokojů. V 15:15 se ozývá z pokoje rána. Ostatní chvilku vyčkávají a pak jdou dovnitř. Mezi prvními, kdo vidí mrtvého Hitlera,
 je jeho komorník Heinz Linge a Martin Bormann, Hitlerův sekretář a jeden z jeho nejoddanějších stoupenců. Pokojem se
line vůně hořkých mandlí – pro kyanid typická. Na pohovce leží Hitler s prostřelenou hlavou, vedle něho na křesle otrávená Eva.
Ovšem o přesné poloze těl se dodnes vedou diskuze. Manželé jsou zabaleni do deky a vyneseni na zahradu před bunkr.
Na mrtvoly je vylito 200 litrů benzínu, hoří celý den.

   Jak to asi bylo ?  

*   *   *   *   *

Heinrich Himmler
(1900 - 1945)
Říšský vedoucí SS a šéf
německé policie / říšský ministr /

Narozen 7.října 1900

  1917 nastoupil jako dobrovolník do armády.
1923 nastoupil k NSDAP.
1929 byl Heinrich Himmler jmenován velitelem Hitlerovy osobní ochranky SS.
1933 se Himmler stal mnichovským policejním prezidentem.
1933 zřídil první koncentrační tábor.
1936 Heinrich Himmler převzal politickou a kriminální policii v celé Třetí říši.  
1941 byl Hitlerem pověřen "konečným řešením židovské otázky" .
1943 byl jmenován Ministrem vnitra.
23.4. 1945 nabídl spojencům jednání o separátní kapitulaci.
29.4. ho Hitler zbavil všech funkcí a vyloučil z NSDAP.
 

  Heinrich Himmler - bližší pohled 
  
23.5. 1945 - Heinrich Himmler po odhalení totožnosti v britském zajetí
spáchal sebevraždu požitím kyanidu
.
Bývalého šéfa gestapa britští vojáci zadrželi, když se v květnu 1945 potloukal v přestrojení za důstojníka vojenské policie
poblíž hranic s Dánskem. Měl oholený knírek, levé oko zakryté páskou a předpokládal že se mu podaří dostat do Bavorska.
U britské patroly v Brémách vzbudily podezření jeho dokumenty na jméno Heinrich Hitzinger. Byly falešné a příliš dokonalé.
Brzy po zadržení byl identifikován a den po svém zatčení rozkousl kapsli s kyanidem a zemřel. Kolem jeho smrti se dodnes
rojí řada konspiračních teorií zda v cele v Lüneburgu nebo jinde. Byl pak uložen do neoznačeného hrobu,  jehož přesná poloha
zůstává neznámá. Jeho poslední slova byla - "Ich bin Heinrich Himmler!"


*   *   *   *   *
Wilhelm Keitel
(1883 - 1946)
polní maršál

1917 operač.důst.gen.štábu ve Flandrech
1935 šéf Wehrmachtamtu na min.války     
1940 polní maršál                                  
1946 souzen voj.tribunálem v Norimberku

15.října 1946 popraven.

*   *   *   *   *
Konrad HENLEIN, Dr. jur. h.c.
(1898 - 1945)

Narozen: 6.05.1898 v Maffersdorf / Čechy.

  1925 Učitel tělocviku v Aši.
1933 v Aši zakládá Sudetoněmeckou národní frontu.
1939 sloučena do NSDAP - Henlein jmenován župní vedoucí NSDAP.
1938 dostal od Hitlera darem statek  Manský dvůr - u Dolního Žandov
    za pomoc při připojení českého pohraničí k Velkoněmecké říši.
 

  8.května 1945 zastavuje americká hlídka nad Loktem vozidlo s bílým praporem.
Ve voze sedí tři osoby z nichž jedna je Konrád Henlein. Henlein musí přesednout a je americkou hlídkou odvezen na posádkové velitelství v Lokti. V noci je pak převezen do Chebu k výslechu a následujícího dne 9.května je na nákladním autě převezen do Plzně, kde v noci na 10. května spáchal sebevraždu -  přeřezal si žíly na zápěstí skly z brýlí.

  Poslední dny K.Henleina - úryvek z knihy "AKCE ZEPPELIN" od Emila HRUŠKY 

*   *   *   *   *
Assignments:
Gauleiter und Reichsstatthalter, Reichsgau Sudetenland (HQ: Reichenberg):Jan.1939-May 1945.
Decorations & Awards:

KVK I ohne Schw.: ; KVK II ohne Schw.:; Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz; Landesorden;
Ehrendegen des RF SS/Totenkopfring der SS.
Goldenes Parteiabzeichen;*   *   *   *   *
Karl Hermann FRANK
(1898 - 1946)


Narozen: 24. Jan. 1898 v Karlovy Vary.
Syn učitele. Pro vadu zraku nebyl odveden, oko bylo nahrazeno protézou.

 

1923 se vyučil knihkupcem. Roku 1926 otevřel v Lokti knihkupectví.
1931 se přestěhoval do K.Varů kde otevřel knihkupectví a nakladatelství.
1933 založil v K.Varech skupinu SdP.
1935 Poslancem v ČsNS.
1937 vede v Praze kancelář strany.       

1938 Zást. K.Hennleina pro Sudety. Stal se členem NSDAP a SS.
1943 jmenován Hitlerem k převzetí veškerých pravomocí v protektorátu
1945 Utekl se svou ženou  v obrněné limuzíně do Plzně kde byl v Rokycanech
              zatčen Američany.
V srpnu 1945 vydán čs. justici.
Souzený českým soudem v r.1946 a odsouzený k smrti.
 

 

Jmenování Reinharda Heydricha Zastupujícím říšským protektorem v Praze, velmi zarazilo státního tajemníka Karla Hermana Franka, který s protektorským křeslem již najisto počítal pro sebe. Hitler ale nebyl rozhodnut učinit protektorem pouhého sudetského Němce.
*   *   *   *   *
Z rozbouřené Prahy utíkali Frankovi 9. května 1945 v koloně čtyř osobních vozů. V čele jelo auto, jehož osádku tvořili řidič (příslušník SS) a tři muži ochrany (příslušníci bezpečnostní služby SD). Následovalo auto obsazené Frankem, jeho pobočníkem majorem Hoffmannem, dále pak velitelem ochrany SSBrigadeführerem Vossem a samozřejmě řidičem SS. V třetím voze jela Karola Franková s dětmi Eddou, Wolfdieterem, Hollem a chůvou
(řídil rovněž příslušník SS) a ve čtvrtém voze byli další tři členové ochrany. Při průjezdu městem Rokycany, dne 9. května odpoledne, byl K. H. Frank zatčen na velitelství amerického 9. pěšího pluku, po několika hodinách pak do Plzně a odtud do amerického zajateckého tábora ve Wiesbadenu. O jeho vydání požádala čs. vláda a 4. srpna 1945 byl odtud dopraven zpět do Prahy. V březnu 1946 pak byl postaven před soud. Ostatní členové jeho doprovodu byli internováni v zajateckém táboře u Ejpovic. Frankova manželka se jakýmsi nejasným způsobem dostala do Stoda u Plzně. Dne 17. května 1945 psal plzeňský list Nový den: "Jeho 31 leté manželce se podařilo utéci až do Stoda a skrýt se tam v chorobinci. Včera byla však rovněž dopadena a zatčena českými revolučními orgány, které ji dopravily do plzeňské věznice."  Odtud ji pak Američané vydali čs. bezpečnostním orgánům a byla odvezena do Prahy do Bartolomějské ulice. Děti zůstaly v péči chůvy. V Bartolomějské ulici Karola Franková zůstala pouze asi 24 hodin - vyžádal si ji zde sovětský zpravodajský důstojník.

Citace Karoly Frankové v 70. letech
:

 
V Lubjance byla vězněna asi rok a poté odsouzena na 10 let v pracovním táboře v Kazachstánu. Po deseti letech asi v r.1956, byla propuštěna a mohla se vrátit do Spolkové republiky Německo, kde pracovala dále jako lékařka. Až po návratu do Německa se dozvěděla, že K. H. Frank byl popraven, což dosud nevěděla, a začala pátrat po dětech. Těch se v roce 1945 v internačním táboře v Plzni ujalo několik žen, které odcházely do Německa, zde pak děti žily v nových rodinách pod novými jmény. Během čtyř let hledání Franková postupně všechny tři děti našla.
/děvče Edda (1941), chlapec Wolf Dietrich (1942) a další děvče Holle (1944)./
Zajímavost:
Tvrdí se, že už od roku 1937 byla poručíkem sovětské výzvědné služby. K těmto spekulacím snad vedla její dobrá znalost ruštiny. Prý na rozkaz NKVD se v r.1940 provdala za K. H. Franka. Když pak v roce 1945 byla zadržena americkou armádou v Rokycanech, prohlásila, že je sovětským poručíkem a byla, coby spojenecký důstojník, předána Rudé armádě. Pro neohlášenou a tím nedovolenou spoluprácí s britskými výzvědnými službami MI6 a SOE (dvojitý agent) byla v roce 1945 v SSSR odsouzena ke 12. letům vězení.


  Z výslechu K.H.Franka vedeným gen. Josefem Bártíkem 


Vyšetřování K.H.Franka trvalo od 7. srpna 1945 do 4. března 1946. Čtení obžaloby začalo
22. března 1946,
trvalo tři dny a jednání - s výjimkou nedělí - devětadvacet dní. 21. května 1946 vyhlásil předseda senátu
Vladimír Kozák rozsudek. K. H. Frank byl odsouzen k trestu smrti a po zamítnutí všech žádostí o milost byl
oběšen tři hodiny po vynesení rozsudku. Vykonání rozsudku v Pankrácké věznici se zúčastnilo 5 tisíc přihlížejících.
Katem byl Josef Nenáhlo, jeho pomocníky Václav Mölzer a Ladislav Brothánek.
*   *   *   *   *
Odkazy:
VIDEO

*   *   *   *   *
Tisk k popravě K.H.Franka


                 
*   *   *   *   *

SS-Obergruppenführer a General zbraní-SS a policie/Státní ministr/ČaM.
Assignments:
Decorations & Awards:
KVK I m. Schw. ( ); KVK II m. Schw. ( ); Medaille zur Erinnerung an den 1. Oct. 1938;  Goldenes HJ-Ehrenzeichen; Ehrendegen des RF SS/Totenkopfring der SS.
Goldenes Parteiabzeichen , Dienstauszeichnung der NSDAP in Silber , Spange "Prager Burg";

    

*   *   *   *   *

NASDAP - NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ NĚMECKÁ PRACOVNÍ STRANA

V Karlových Varech sídlila v Zahradní ulici

Vedoucím krajským taj. byl Paul Tschörner, zástupce Wilhelm Lehmann,
pověřenec pro věci hospodářské Karl Lippert
Je zajímavostí že v této budově v pozdějších letech měla sídlo karlovarská KSČ.

*   *   *   *   *

SD - SICHERHEISTDIENST -- BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

   V Karlových Varech sídlila ve Svahové ulici - v dnešní Zvláštní škole.  
V této budově pak sídlilo velitelství karlovarské SNB č.1.
V budově bývalého GeStaPo pak velitelství SNB č.2.

 

Další složky:
SS - Schutzstaffeln - založeno v roce 1925      jako elitní kádr NSDAP. Když její velení přebíral v roce 1929 Heinrich Himmler měla organizace pouhých 290 členů, později v Třetí říši již několik set tisíc..
Dělily se na tři skupiny:
SS všeobecné.
SS Totenkopf (smrtihlav) střežení koncentračních táborů.
  Waffen SS (zbraně SS).
SS kontrolovaly policii, podléhalo jim Gestapo a Sicherheitdienst.
K úkolům SS patřilo přispívat k novému uspořádání Evropy podle rasových hledisek. V roce 1934 se počet členů pohyboval někde okolo čísla 10.000. Úkolem tehdejší SS bylo organizovat vystoupení nacistických pohlavárů a hlavně se starat o jejich ochranu.