REFERENDUM 2018

Referendum bylo spojeno s letošními volbami prezidenta ČR a celkově v Karlovarském kraji byla účast voličů
nejnižší v republice a to 52,11 %. K volbám přímo v Karlových Varech přišlo 57,59% voličů
a k referendu o replice Vřídelní kolonády přišlo 33,66 % voličů.
V Karlových Varech je téměř 40 tisíc oprávněných voličů a hlasovat o replice přišlo jen 12.712 karlovaráků.
To je 33,66 % voličů z nutných 35 % obyvatel města. Referendum tedy neprošlo velmi těsně.
Celkový počet hlasů pro odpověď „ANO“: 9564
Celkový počet hlasů pro odpověď „NE“: 3098

Primátor města Petr Kulhánek se vyjádřil:
„Vedení města začne připravovat novou architektonickou soutěž, do které se může replika opět přihlásit a přestože referendum
neplatí, tak pořád varianta hodnocení repliky litinové kolonády není nijak diskvalifikována.“

Výzva k občanům Karlových Varů

 
Myslím si, že s generací Karlovarských poválečných rodáků a patriotů, odejde i vzpomínka na původní Karlovy Vary.
Jak se dosud prokazuje v některých architektonických výtvorech ve městě - děj se pak vůle Boží.