Libor Huml, "Specialista na Rybáře":
"Rybáře po staletí žily ve stínu proslulých lázní Karlových Varů,
ke kterým byly v roce 1939 nakonec jako pátý okrsek připojeny..............."