Rekreační prostor u Svatošských skal.
( 50tá léta )
Vzpomíná Ant.Hora - funkcionář tehdejšího KNV.
   
Pohled na Svatošské skály kdy lanový most přes řeku ještě neexistoval a dnes s lanovým mostem.
Existoval však klasický most pro vozidla o několik stovek metrů výše proti proudu řeky.
Když se jelo z Lokte a tento most přejížděli, míjeli jste prostor který dnes nese název "Volnočasový areál"
k rekreaci obyvatel. Tento prostor byl kdysi v té době plný stromů a křovin. Jarda Houf z častých výletů
do okolí Karlových Varů i na Svatošské skály již tehdy pochopil o jak krásné místo se jedná. Nafotil několik snímků celého prostoru se kterými se vypravil k vedoucímu tajemníkovi kraje s tím, že tyto prostory by byly příhodné pro rekreaci obyvatel i návštěvníků Karlových Varů.
 

Pohled na část Svatošských skal po proudu řeky Ohře. 2005

Krajský aparát však v té době řešil státní výzvu "Vše pro mládež" a neb tzv.rozvoj Pionýra.
Ved.taj.kraje Homola spolu s několika dalšími činiteli posoudil velice kladně tento nápad a celá akce
dostala zelenou. V místech, které bylo později pojmenováno podle vybudovaného Pionýrského tábora "PIONÝRSKÉ" - bylo zbudováno 10 chatek. Každý okres se finančně podílel na stavbě jedné chalupy.
Horníci dodali lokomotivu a zbudovali miniaturní železnici, která celý tábor objížděla.V propagační
kampani byl vydán aršík asi osmi dopisních nálepek, které Pionýrský tábor a přilehlé prostory propagoval.
V dalších letech tábor sloužil Pionýrské organizaci a nápad Jardy Houfa, který původně s prostorem
počítal pro rekreaci obyvatel a snad i s restaurací byl tehdy zrealizován ve prospěch dětí a mládeže.
 

Lokomotiva z miniaturní železnice která vozila
pionýry po prostoru Pionýrského tábořa.
Fotografie od Jindřicha Nového

Pohled na část Svatošských skal proti proudu
řeky Ohře směrem k "Pionýrskému táboru".
Přes řeku v pozadí lanový most /2005/.

Bývalý tábor zase slouží dětem a také zvířatům a zábavě.


2014