Rekreační prostor u Svatošských skal
( 50. léta )
Vzpomíná Antonín Hora - funkcionář tehdejšího KNV.

   
Pohled na Svatošské skály, kdy lanový most přes řeku ještě neexistoval a dnes, s lanovým mostem.
Existoval však klasický most pro vozidla o několik stovek metrů výše proti proudu řeky.
Když se jelo z Lokte a tento most přejížděli, míjeli jste prostor který dnes nese název "Volnočasový areál" k rekreaci obyvatel.
Tento prostor byl kdysi v té době plný stromů a křovin. Jarda Houf z častých výletů do okolí Karlových Varů i na Svatošské skály
již tehdy pochopil o jak krásné místo se jedná. Nafotil několik snímkůcelého prostoru se kterými se vypravil k vedoucímu
tajemníkovi kraje s tím, že tyto prostory by byly příhodné pro rekreaci obyvatel i návštěvníků Karlových Varů.


Pohled na část Svatošských skal po proudu řeky Ohře. 2005

Krajský aparát v té době řešil státní výzvu "Vše pro mládež" a neb tzv. rozvoj Pionýra.
Ved.taj.kraje Homola spolu s několika dalšími činiteli, posoudil velice kladně tento nápad a celá akce dostala zelenou.
Pionýrský tábor u Svatošských skal byl slavnostně otevřen 16.července 1950
V místech, které bylo později pojmenováno podle vybudovaného Pionýrského tábora "PIONÝRSKÉ" bylo zbudováno 10 chatek.
Každý okres státu se finančně podílel na stavbě jedné chalupy. Horníci dodali lokomotivu a zbudovali miniaturní železnici,
která celý tábor objížděla.V propagační kampani byl vydán aršík asi osmi dopisních nálepek, které Pionýrský tábor
a přilehlé prostory propagoval. V dalších letech tábor sloužil Pionýrské organizaci a nápad Jardy Houfa, který původně
s prostorem počítal pro rekreaci obyvatel a snad i s restaurací, byl tehdy zrealizován ve prospěch dětí a mládeže.
 
 

                              Lokomotiva Henschel z miniaturní železnice,
                       která vozila pionýry po prostoru Pionýrského tábora

 

Na fotografii je druhá, ale již motorová lokomotiva,                      
kterou pro provoz Pionýrského tábora zajistila ČS.pošta                       

První parní lokomotivu Henschel věnovala dětem HDBS vč. postavení kolejí o rozchodu 600 mm.

              
 
Koncem padesátých let, kdy již tábor nepatřil městu ale patřil Čs.poště Praha, přivezly druhou motorovou důlní
lokomotivu, používanou v hlubině, kdy „fíra“ na ní seděl bokem a původní parní byla odstavena v remíze. Aby uvolnili
remízu, asi v roce 1970, chtěly Čs.pošty neprovozní parní lokomotivu prodat do šrotu. Karlovarský nadšenec Jindřich Nový,
aby jí zachránil, chtěl ji koupitza cenu 3 500Kčs, kterou by dostala Pošta za šrot. Nesehnal však místo kde by ji uložil,
ale přesvědčil správce aby ji do šrotunedal a domluvil se v Karlovarském depu, že by se dala mimo kolejiště.
Svazáci z depa ji daly na sokl a natřely. Podnik Čs.pošty pak sehnal druhou lokomotivu, která je na fotografii
a stojí u ní i Míra Paselek, jeden z těch svazáků. V roce 1995 si první a původní parní lokomotivu pronajalo Muzeum
průmyslových železnic v Mladějově na třicet let s tím, že ji opraví. K tomu však nakonec nedošlo, a tak se přestěhovala
do depositáře úzkorozchodných lokomotiv ve Zbýšově. Tam byla rozebrána a nikdo neví, jaký je její osud dnes.

Foto z Pionýrského: Míra Paselek a text Jindřich Nový - železniční historik


Bývalý tábor zase slouží dětem a také zvířatům a zábavě


2014