Obdržel jsem skvělou fotografii od p. J.Turka který v Karlových Varech vyrůstal.
Kamarádi tehdy v r.1952 nebo 1954 navštěvovali 4/5 třídu ve škole Gorkého (v pozadí) a p.Turek vzpomíná:
Bydleli jsme v Rybářích. Kopanou jsme hráli vpravo za stromy, byl tam takový plácek na kraji cesty
do háječku pod pivovarem kudy se chodilo ke staré Slávii. V tom háječku také  tábořili cikáni - kotláři.
Fotografii tehdy udělal Fo-Fi-Fo když nás „pány kluky“ požádal o odtlačení jeho porouchaného vozítka.
/Za volantem sedí Ladislav Mohelnický/

                                                                                                                                     Jiří Turek
 

         


Vzpomínky na dětství a klukovská dobrodružství
v poválečných letech, prožitá v jedné z ulic karlovarské
čtvrti Tuhnice vydal knižně Petr Chalupa,
žijící v Karlových Varech od roku 1945.
Kluci z ulice nejsou jako Bylo nás pět, i když se obě
knihy v mnohém podobají. Kluci z ulice jsou drsnější, syrovější,
odráží se v nich jiná doba. Přesto je jejich klukovský svět stejně
přitažlivý a zdá se, jakoby autor popisoval svými vzpomínkami
naše vlastní dětství…
Je psána svěžím jazykem a se zvláštním humorem, který pohladí….