Setkání s pamětníky z roku 1945
po 60ti letech od skončení II.světové války
dne 24. května 2005

Na snímku zleva:
Vladislav Jáchymovský, Jaromír Kytýř, Milan Augustin, Radek Slabotínský, Stanislav Burachovič

Vladislav Jáchymovský - kronikář města - v K.Varech od konce roku 1945
Jaromír Kytýř - člen 1. Revolučního národního výboru - v K.Varech od roku 1942
Milan Augustin - ředitel Státního okresního archivu v K.Varech
Mgr. Radek Slabotínský - karlovarské muzeum
PhDr. Stanislav Burachovič - zást. ředitele karlovarského muzea

Podvečer byl rozdělen do třech částí.
V první části vyprávěl o dění v Karlových Varech přímý účastník a člen 1.Revolučního národního výboru Jaromír Kytýř - v K.Varech od r.1942. Slovo převzal Vladislav Jáchymovský který se ohlédl do dalších poválečných let. Stanislav Burachovič se pak dotkl některých zajímavých témat.
V druhé části se diskutovalo a dostalo se i na dotazy přítomných občanů na které
odpovídal jak J. Kytýř tak i V. Jáchymovský - Karlovarský kronikář
 a další zúčastnění za Karlovarské muzeum a St. archiv K.Vary.
Ve třetí a závěrečné části byla pokřtěna publikace od Radka Slabotínského
"POD ČESKOU SPRÁVOU V NOVÉ REPUBLICE"
-  Karlovy Vary v prvním poválečném roce 1945/1946 -
za účasti  Mgr. Jana Batíka - ředitele KM K.Vary /s lahví šampaňského/.Foto: K.Houf