Unikátní výstava k 70. výročí ukončení II. světové války
Jaro 1945 v Karlových Varech
30.3. - 28.4.2015
Vernisáž byla 30.4. od 17:00 hodin
Krajská knihovna, hala Dvory - součástí vernisáže bylo promítání
filmu Karlovy Vary 1918 - 1945 v sálu krajské knihovny.
Film z dobových dokumentů sestavil pan Jindřich Nový.


  
Na panelech jsou představeny čtyři tematické úseky:
předválečné období a začátek II. světové války, nálety v roce 1944 a v roce 1945, Revoluční národní výbor ustavený v Karlových Varech v roce 1945.
K vidění bude například velkorážní kulomet z americké stíhačky Mustang, list vrtule z německého letadla Siebel, originál uniformy amerického letectva,
hedvábná mapa pro piloty a řada dalších zajímavých součástí tehdejší vojenské výzbroje a výstroje.
 
  
Ředitel knihovny PaedDr.Vratislav Emler spolu se PhDr.Stanislavem Burachovičem nahlíží připravený exponát tisků Karlových Varů.
  
Jindřich Nový, expert na dějiny karlovarské čtvrti Tuhnice předává návštěvníkům své poznatky.
  
Exponáty leteckých modelů klubu plastikových modelářů Karlovarského kraje spolu s originály vybavení vojenského letce z II.světové války.
  
Artefakty zapůjčilo knihovně Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. září 1944 v Kovářské,

Fotografie a dokumenty z archivů pana Stanislava Burachoviče, Kristiana Houfa, Jindřicha Nového,
Rudolfa Špačka, Muzea Karlovy Vary a Státního okresního archivu.

Modely letadel zapůjčily kluby plastikových modelářů Karlovarského kraje.

  
  
             
Jindřich Nový uvádí svůj film Karlovy Vary 1918 - 1945.
Snímek zachycující prvorepublikové prosperující lázeňské město v kontrastu s bombardováním za II.světové války doprovodil vlastním komentářem.
 
  
Jindřich Nový, Milan Augustin a Jan Mikač z Klubu modelářů.                                                    Karlovarští patrioti.                               
  


Odborná přednáška k danému tématu
"Odhalení nových skutečností a vyvrácení fám"
Uvede: Mgr. Milan Augustin - ředitel Státního okresního archivu Karlovy Vary
se uskuteční dne 23.4.2015 v 17:00 hodin

Na všechny doprovodné akce vstup zdarma.