Nacisté 1938  Adolf Hitler v K.Varech  Sudety  Nástupy a parády
Nacisté v K.Varech                           Hitler v K.Varech                         Sudety - začátek konce                      Nástupy a parády  
 
Četnictvo opouští město  Karlovarská policie  Richard Russy starosta K.Vary  Pomník padlým
Čs. vojsko a četnictvo odchází            Budova karlovarské policie                    Starosta R.Russy                       Pomník padlým hrdinům      
 
Kam zmizela německá armáda  Nová Role koncentrační tábor  Dvě skupiny Čechů  První rev.nár.výbor
Kam odešla Německá armáda                Koncentrační tábor                          Dvě skupiny Čechů                        První revoluční výbor        
 
Prapor Národní stráže  Odsun německého obyvatelstva
  Generál Hobza Edvard Beneš president v K.Varech
Prapor Národní stráže              Odsun německého obyvatelstva                 Generál V.Hobza                      President Edvard Beneš
 
Rudá armáda v K.Varech  Socha ruského vojáka   
Rudá armáda v K.Varech                 Socha Ruského vojáka                   Maršál Koněv ve Varech                   Milenka marš.Koněva   
  
    Silniční mapy US 
Americká armáda v K.Varech            Pomník Americké armádě             Silniční mapa am.armády             Pomník není soukromá akce  
 
Dny rabování 1945  Jindřich Šípek  Lázeňský trojůhelník  Pomníky 1945 v K.Varech
Dny Válečných kořistí                    Otazníky smrti J.Šípka                      Lázeňský trojůhelník                          Diskuze k poníku    
 
B. Nebáznivý  Tisk 1945  Št.kap. B.Valtr  SNB v Karlových Varech 1945
 Bohuslav Nebáznivý                           O čem se psalo                           Policejní Št.kap.Valtr                            Ze zápisů         
 
K.H.Frank  Karlovy Vary - porovnání  Dolní nádraží   Horní nádraží
    Poprava K.H.Franka               Karlovy Vary 1945 a dnes                         Dolní nádraží                                    Horní nádraží             
  
Vlak Svobody  Bratři Mašínové  Zimní stadion v K.Varech   Svatošské skály
        Vlak svobody                            Bratři Mašínové                    
Zimní stadion u Tržnice                       Pionýrské u Svatoše
 
FoFiFo ve filmu  FoFiFo 1968  Karlovarský reportér  Jindřich Marek
 Postava fotografa ve filmu                     Fo-Fi-Fo v r.1968                           Karlovarský reportér                      Zdroj informací - kniha    
 
Grandhotel Pupp  Karlovarská nemocnice  Plovárna Rybáře   Hugo Uher
GH Pupp 1945                             Nemocnice K.Vary                        Karlovarská plovárna                               Hugo Uher   

Varhanník Ota Čermák  Karel Nejdl historik  Malíř František Malý   Kronikář Vladimír Jáchymovský
       Prof. Ota Čermák                                Karel Nejdl                                        Franta Malý                            Vladimír Jáchymovský   
 
V roce 1938 a dnes  Jaromír Kytýř zemřel  Z návštěvní knihy  Rusové v K.Varech
           Jak šly dějiny                           Zemřel Jaromír Kytýř                        Zajímavé příspěvky                   Rusové v Karlových Varech
 
Sokolov 1945  Kniha o vrahovi  Případ Skomarovský 
Kniha o Sokolově 1945                    
Kniha o převaděčích                        Případ Skomarovský                        Zajímavý projekt       

Fotografování 2014 
Představitelé města K.Vary  Výstava 2015  Bourání nádraží
                Fotografování                           Představitelé města                          Výstava Jaro 1945                Bourání starého nádraží v r. 2015

  Rok 2016  Rok 2016 
   Nová kolonáda                            Litinová kolonáda
 

www.fofifo.wz.cz