Konec 2. světové války v Karlových Varech 1945

Rozhodujícím momentem k vytvoření stránek byla ta okolnost, že mnoho obyvatel Karlových Varů dnes již ani neví, že v Karlových Varech v roce 1945 žila jen malá hrstka Čechů. Veškeré budovy, hotely, vily a byty byly obydleny pouze Německým obyvatelstvem, které zde mělo i své původní kořeny, na rozdíl od mnoha dnešních obyvatel, kteří se do Karlových Varů dostali až po roce 1945 a to díky tomu, že odsud bylo vysídleno /odsunuto/ téměř veškeré původní německé obyvatelstvo a bylo nutné jej nahradit. Majetek odsunutých německých obyvatel byl následně úředně zkonfiskován, nebo - a to ve většině případů - zmizel,
jak se říká „rozplynul se mezi příchozími osídlovateli“,
kteří se sem v té době přistěhovali z různých koutů nejen Československa. Kdo dnes ví, že třeba v Tašovicích bydlelo kdysi 2 tisíce obyvatel, byly tam dvě hospody, penzion a široko daleko známá tančírna. Zrovna tak by se dalo hovořit o dalších obcích v okolí Karlových Varů, o Nové Roli kde byl koncentrační tábor. V základě se držím nejzajímavějších dní kdy se
ve městě rozhodovalo o něčem důležitém a byla možnost to i doplnit autentickými fotografiemi. Seznámíme
se i s městem Karlovy Vary v době, kdy celé město ovládli němečtí nacisté – Hitlerovi přívrženci, s obdobím
přes dobu války, kdy ve městě byly všechny dnešní hotely jak je známe, zaplněny německými vojáky zraněnými na frontě a kdy městem prošlo až 150 tisíc poražených a ustupujících vojáků německého wehrmachtu. Na fotografiích též porovnáme známá místa jak vypadala tehdy v době před sedmdesáti i více lety a jak vypadají dnes. Stránky jsou doplňovány většinou vždy v zimních měsících, kdy se vyhodnocují
nově získané informace a uváděny na stránky většinou začátkem každého nového roku. Je však krutou pravdou, že pamětníků ubývá a nové poznatky již přibývají velice zřídka.

 


Kristian Houf

Karlovarský rodák - v 50tých letech, po vystěhování režimem perzekuované rodiny z K.Varů - vyrůstající v Praze na Žižkově a Letné. Učební léta prožil v K.Varech - m.j. v r.65 -70 letech účastník karlovarského undergroundu /zakladatel Beat Company/, poté zpátky v Praze - avšak po krátké době pak opět již trvale zakotvil v rodných K.Varech.
Zajímavost z kulturního dění roku 1976 - kdy jsem se již ale věnoval sportu.
Aktivní sportovec: vodní sporty, slalom - SK HUBERTUS, divoká voda - KLUB VODÁKŮ, cyklistika.
 


Povídání K.Houfa nejen o internetových stránkách věnovaných roku 1945 v Karlových Varech.
Povídání K.Houfa nejen o roku 1938 v Karlových Varech.Řemesla na západě Čech: Fotografování


Pohněte nádražím
Z tisku Pohněte nádražím

Hledání kořenů
Z tisku Hledání kořenůZájemci o kontakt na stránky mohou zadat ve vyhledávači: Karlovy Vary 1945
nebo
www.fofifo.wz.cz